Arbetstider och hälsan

Lär dig hur hälsan kan bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna och obekväma arbetstider. På denna endagsutbildning lär du dig vad arbetsgivaren kan göra, vad den anställde kan göra och hur man skapar långsiktigt hållbara scheman.

Programinnehåll

Arbetstider, hälsa och säkerhet
Vilka hälsorisker finns med skift- och nattarbete?
Vad beror riskerna på?
Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet?
Hur kan riskerna hanteras och minimeras?

Hälsosamma scheman
Finns det ett optimalt schema som passar alla?
Är självvalda arbetstider en bra lösning?
Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?
Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?

Organisationsfaktorer
Vad behöver cheferna tänka på?
Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet?
Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?

Workshop
Här får ni möjlighet att ta upp och diskutera praktiska problem med t ex schemaläggning och hur man hanterar olika problem som är relaterade till verksamhetens arbetstider. Målsättningen med workshopen är att inspirera och skapa förutsättningar för att utveckla nya lösningar, t ex genom att lära av andra verksamheters positiva erfarenheter. Detta möjliggörs genom en öppen diskussion mellan kursdeltagarna som varvas med forskarnas råd.

Hålltider

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen startar
12.00-13.00 gemensam lunch
15.00 fika
16.30 utbildningen slutar

Visa program