hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Sep 28 2017

Psykosocial säkerhetskultur

Går det att använda erfarenheter från säkerhetskulturarbete för en bättre psykosocial arbetsmiljö? Många svenska organisationer i riskfyllda branscher har en välutvecklad säkerhetskultur. De har omsatt värderingar om säkerhet till praktiska arbetssätt som innebär att ingen tar onödiga risker. Men i det moderna arbetslivet är det den psykiska ohälsan som ökar allra mest. Går det att...

Läs mer och anmäl dig här
Sep 27 2017

Mobbning på arbetet – förebygga, utreda och åtgärda

Ta del av den senaste forskningen om mobbning på arbetsplatsen, och av beprövade praktiska metoder för att förebygga, utreda och åtgärda detta destruktiva fenomen. Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, ställer krav på att arbetsgivare har rutiner och policyer för att hantera mobbning. Under detta seminarium får du veta hur man praktiskt kan arbeta med att...

Läs mer och anmäl dig här