hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Apr 10 2018

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis

Få helhetsgrepp om de lagar som reglerar rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken, och sjuklönelagen.

Läs mer och anmäl dig här
Apr 12 2018

Kompetensbaserad rekrytering, varför och hur då?

Att hitta och behålla rätt kompetens är en avgörande framgångsfaktor för i stort sett alla moderna organisationer. Det är också en av de svåraste utmaningarna. Kompetensbaserad rekrytering bygger på forskning och handlar om att hitta rätt kandidat baserat på kompetens och inget annat. Samtidigt är det en metod som har potential att förbättra både mångfald...

Läs mer och anmäl dig här