hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2015-03-10

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis

Få helhetsgrepp om de lagar som reglerar rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken, och sjuklönelagen.

Läs mer och anmäl dig här
2015-03-04

Sjuka skillnader – varför är kvinnor mer sjukskrivna än män?

Vad vet vi om mäns och kvinnors ohälsa i arbetslivet? Vilken roll spelar arbetsmiljön, biologi, livssituation och föreställningar om manligt och kvinnligt? Vad vet forskarna idag? Välkommen till en konferens med forskning, diskussion och inspiration.

Läs mer och anmäl dig här