hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

May 15 2017

Att skapa genomtänkta friskvårdssatsningar

Succé-konferensen från i höstas erbjuds nu i en efterfrågad repris! De flesta arbetsplatser har någon form av friskvårdsprogram, men att de verkligen gör skillnad för medarbetarnas hälsa är inte självklart. Satsningarna reser också en del frågor. Hur får man med alla? Är det lönsamt? Ska arbetsgivarna lägga sig i medarbetarnas hälsa?

Läs mer och anmäl dig här
May 10 2017

Vad chefen behöver veta om stress

Lär dig vad du som chef kan göra för att förebygga och hantera skadlig stress på arbetsplatsen. Denna tvådagarsutbildning hjälper dig som chef att ta itu med din egen stress och att ta ansvar för att det inte finns sociala och organisatoriska faktorer som skapar ohälsa på arbetsplatsen. Utbildningen ger kunskap och praktiska verktyg.

Läs mer och anmäl dig här