hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Dec 15 2015

Systemfel? – en konferens om digital arbetsmiljö

Krångliga och krånglande IT-system skapar stress och tar fokus från arbetsuppgifterna. Men vad kan man göra åt det? Vem äger frågan om digital arbetsmiljö?

Läs mer och anmäl dig här
Dec 10 2015

Konfliktsäkert arbete – med hållbar kommunikation

Lär dig hantera konflikter konstruktivt genom att kommunicera på ett effektivt och systematiskt sätt, även om svåra frågor.

Läs mer och anmäl dig här