hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2015-04-22

Ledarskap för hälsa och effektivitet

Lär dig ledarskapet som gör medarbetarna friskare och organisationen effektivare. Ta del av reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut. Utbildningen bygger på forskning.

Läs mer och anmäl dig här
2015-04-14

Arbetstider och hälsan

Hur kan hälsan bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna och obekväma arbetstider? Vad kan arbetsgivaren göra? Vad kan den anställde göra? Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?

Läs mer och anmäl dig här