hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Vårens utbildningskatalog

    Välkommen till vårens utbildningar! Ladda ner vår katalog eller beställ önskat antal exemplar kostnadsfritt!

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Feb 7 2017

Seminariedag om mobbning på arbetet

Välkommen till en seminariedag där du hör en av Sveriges ledande mobbningsexperter, Stefan Blomberg, berätta om den senaste forskningen, och om beprövade praktiska metoder för att förebygga, utreda och åtgärda mobbning på arbetet. Du får underlag att på ett bra sätt uppfylla kraven Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl dig här
Feb 14 2017

Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor

Få praktisk insikt i diskrimineringslagen, inklusive de nya kraven som gäller from 1 januari 2017! Du får en systematisk genomgång av lagen, aktuell rättspraxis och vad du ska uppfylla. Dessutom råd om hantering av trakasseriärenden, och om förebyggande arbetssätt.

Läs mer och anmäl dig här