hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Stöd för utbildning!

    Chefer och skyddsombud i privat sektor kan söka stöd för arbetsmiljö-utbildningar från AFA-försäkring. Metodicum är godkänd anordnare.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Oct 18 2016

Alkohol och droger i arbetslivet - arbetsrätt och praktiska åtgärder

Vad kan arbetsgivaren göra för att förbygga och åtgärda problem med alkohol och droger? Vad är tillåtet i arbetsrätten? Vad är mest effektivt enligt senaste forskning?

Läs mer och anmäl dig här
Sep 20 2016

Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?

Välkommen till en utbildning som ger en god grund att stå på för att föra in sociala och organisatoriska aspekter i arbetsmiljöarbetet. Du lär dig både om lagar och regler och om aktuell forskning. Roller, ansvar och mandat tydliggörs. Du får tips om konkreta metoder och verktyg.

Läs mer och anmäl dig här