hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2015-09-01

Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?

Välkommen till en utbildning som ger en god grund att stå på för att föra in sociala och organisatoriska aspekter i arbetsmiljöarbetet. Du lär dig både om lagar och regler och om aktuell forskning. Roller, ansvar och mandat tydliggörs. Du får tips om konkreta metoder och verktyg.

Läs mer och anmäl dig här
2015-05-19

Aktivitetsbaserade kontor, det bästa från alla världar … eller?

Vad ska man tänka på när man utvärderar vilken kontorsmiljö som kan passa för ens egen organisation? Vad krävs för att arbetsmiljön ska bli bra, både fysiskt och psykosocialt? Passar aktivitetsbaserade kontor för alla typer av verksamheter?

Läs mer och anmäl dig här