• Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2014-09-23

Delegering av arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Välkommen till ett fördjupat seminarium om delegering av arbetsmiljöansvaret. Principer och praktik gås igenom utifrån rättspraxis och konkreta exempel. Chans att ställa just dina frågor till experterna.

Läs mer och anmäl dig här
2014-09-23

Kom igång med psykosocialt arbetsmiljöarbete!

En grundkurs för dig som vill få in psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men inte vet hur. Utbildningen innehåller praktiska övningar och metoder för att förbättra det psykosociala klimatet på din arbetsplats.

Läs mer och anmäl dig här