• Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2014-11-05

Alkohol och droger i arbetslivet - arbetsrätt och praktiska åtgärder

Vad kan arbetsgivaren göra för att förbygga och åtgärda problem med alkohol och droger? Vad är tillåtet i arbetsrätten? Vad är mest effektivt enligt senaste forskning?

Läs mer och anmäl dig här
2014-12-03

Kom igång med psykosocialt arbetsmiljöarbete!

En grundkurs för dig som vill få in psykosociala frågor i det systematiska arbetsmiljöarbetet, men inte vet hur. Utbildningen innehåller praktiska övningar och metoder för att förbättra det psykosociala klimatet på din arbetsplats.

Läs mer och anmäl dig här