hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Feb 9 2016

Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö - dags att agera mot stress och ohälsa!

Välkommen till en konferens med exempel och forskning kring delarna i nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Fördjupning om bl.a. stress, mobbning, arbetstider. Med sverigeledande forskare och experter!

Läs mer och anmäl dig här
Mar 30 2016

Rehabiliteringens lagar - rättspraxis

Få helhetsgrepp om de lagar som reglerar rehabilitering t.ex. LAS, AML, MBL, socialförsäkringsbalken, och sjuklönelagen.

Läs mer och anmäl dig här