• Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Hälsobokslut online

    Med vårt hälsobokslut får du överblick över de ekonomiska konsekvenserna av hälsoläget i organisationen. Du kan följa resultaten av hälsoförbättrande åtgärder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

2013-11-12

Hälsa, ohälsa och lönsamheten

Grundkurs i personalekonomi. Lär dig räkna på lönsamheten i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Du får kunskaper för att fatta väl underbyggda beslut i personalfrågor.

Läs mer och anmäl dig här
2014-06-03

Mobbning och arbetsmiljöansvaret

Sverige har fått en första fällande dom i ett mål om mobbning. Det aktualiserar frågor om ansvaret för den psykosociala arbetsmiljön. Var går gränserna? Hur ska liknande fall hanteras? Vilka lagrum och rättspraxis finns i arbetsmiljörätten och arbetsrätten?

Läs mer och anmäl dig här