hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Stöd för utbildning!

    Chefer och skyddsombud i privat sektor kan söka stöd för arbetsmiljö-utbildningar från AFA-försäkring. Metodicum är godkänd anordnare.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

May 24 2016

Seminariedag om mobbning på arbetet

Välkommen till en seminariedag där du hör en av Sveriges ledande mobbningsexperter, Stefan Blomberg, berätta om den senaste forskningen, och om beprövade praktiska metoder för att förebygga, utreda och åtgärda mobbning på arbetet. Du får underlag att på ett bra sätt uppfylla kraven Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Läs mer och anmäl dig här
May 31 2016

Aktivitetsbaserade kontor – för vem och hur gör man?

Att göra kontoret aktivitetsbaserat handlar i lika hög grad om nya arbetssätt och ny kultur som om arkitektur och möbler. Passar det för alla verksamheter? Är det bra för arbetsmiljön, och hur gör man för att åstadkomma en positiv process? Lär av de som gått före och ställ dina frågor till experterna.

Läs mer och anmäl dig här