hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Stöd för utbildning!

    Chefer och skyddsombud i privat sektor kan söka stöd för arbetsmiljö-utbildningar från AFA-försäkring. Metodicum är godkänd anordnare.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Nov 24 2016

Att skapa genomtänkta friskvårdssatsningar

Lyssna till forskare och experter som ser på friskvård från olika perspektiv, samt hör om organisationer som hittat vägar till framgångsrika satsningar.

Läs mer och anmäl dig här
Oct 25 2016

Metodicum rehabdagar: Hur kan vi tillsammans minska sjukfrånvaron?

Den årliga mötesplatsen för alla som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering. Omvärldsbevaka, ta del av goda exempel, nätverka och ställ frågor till inflytelserika beslutsfattare!

Läs mer och anmäl dig här