hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

May 28 2018

Genomtänkta friskvårdssatsningar, en del i hälsoarbetet

En inspirerande och tankeväckande konferens om hjärnan och rörelse, om motivation och om praktiskt hälsoarbete som en del i arbetsmiljöstrategin. Hör om aktuell forskning och lyckade exempel.

Läs mer och anmäl dig här
Apr 18 2018

Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

En konferens som borrar djupare i de arbetsmiljöfrågor som aktualiseras i aktivitetsbaserade kontor, av de nya sätten att arbeta, och i och med förändringsprocessen på vägen dit. Vi tar avstamp i den komplexa verkligheten med bas i forskning. Exempel och olika perspektiv.

Läs mer och anmäl dig här