Nätverksträff för Faktaundersökare

Nu arrangerar vi den första nätverksträffen för faktaundersökare som gått utbildning i Faktaundersökning (minst grundkursen och fördjupningskursen) och som genomfört egna utredningar.

Detta är ett perfekt tillfälle till reflektion och erfarenhetsutbyte med andra faktautredare. Du får möjlighet att lyfta egna frågor och att diskutera kniviga situationer samt bli uppdaterad kring den senaste forskningen, metodutvecklingen och juridiken inom området.

För att få ut det mesta av denna träff så tror vi att det bästa är att ses ”fysiskt”.

I kurspriset ingår en övernattning med helpension samt middag.

 

Innehåll

Varje nätverkssamling har sina egna teman och denna gång kommer vi bland annat att avhandla:

  • Utmaningar och dilemman i arbetet med Faktaundersökning
  • Utbyte av erfarenheter och möjligheter till frågor och förtydliganden
  • Erfarenheter från rapporter som lämnats in för certifiering: styrkor och svagheter
  • Vittnespsykologi(bystanders), vittnen/observatörer i mobbningsfall och konsekvenser för intervju/FU
  • Kritik mot Faktaundersökning som metod
  • Forskning om effekten och användbarheten av Faktaundersökning och interna policys och riktlinjer
  • Presentation och diskussion av de nya riktlinjerna ”Riktlinjer för hantering av sociala risker på arbetet – kränkande särbehandling och mobbning” (från Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK).

 

Hålltider

Dag 1

11.00 välkomna!

12.00.13.00 gemensam lunch

19.30 gemensam middag

Dag 2

8.30 dag två startar

12.30-13.30 lunch

15.00 avslut

 

 

 

 

 

Visa program