hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

May 28 2018

Genomtänkta friskvårdssatsningar, en del i hälsoarbetet

En inspirerande och tankeväckande konferens om hjärnan och rörelse, om motivation och om praktiskt hälsoarbete som en del i arbetsmiljöstrategin. Hör om aktuell forskning och lyckade exempel.

Läs mer och anmäl dig här
Aug 15 2018

Faktaundersökning grundkurs (steg 1)

Lär dig en unik, rättvis och transparent metod för att utreda och hantera mobbning. Metoden är välkänd i Norge och är nu anpassad för svenska förhållanden. Utbildningen hålls av de världsledande mobbningsforskarna Ståle Einarsen och Helge Hoel. Grundkursen ger en bra grund för att arbeta med metoden i verksamheten. Den är också en del i utbildningen till certifierad faktaundersökningsledare.

Läs mer och anmäl dig här