hieu

  • Vi utbildar

    Tror du som vi att det är lönsamt att satsa på de anställdas hälsa? Då är våra utbildningar för dig. Ta del av våra öppna kurser eller boka en hos er!

  • Verktyg för stress-sanering

    Vi hjälper er att öka produktiviteten genom minskad stress. Vårt arbetssätt är systematiskt med vetenskapliga metoder.

  • Vi undersöker

    Vi hjälper dig att undersöka dina medarbetares hälsa och arbetsmiljö. Vi har formulär som är vetenskapligt utformade, testade och validerade.

Oct 23 2018

Mobbning på arbetet – förebygga, utreda och åtgärda

Ta del av den senaste forskningen om mobbning på arbetsplatsen, och av beprövade praktiska metoder för att förebygga, utreda och åtgärda detta destruktiva fenomen. Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, ställer krav på att arbetsgivare har rutiner och policyer för att hantera mobbning. Under detta seminarium i storgrupp, får du veta hur man praktiskt kan arbeta...

Läs mer och anmäl dig här
Oct 4 2018

Hållbar arbetsmiljö i den digitala tidsåldern

Digitaliseringen drar fram i arbetslivet med oförminskad styrka. Idag arbetar i stort sett alla arbetstagare med någon form av digitala system, de flesta med flera olika. Allt fler arbetsgivare inser vikten av att jobba strategiskt och främjande med digital arbetsmiljö för att få friska medarbetare och välfungerande organisationer. Men bra system och genomtänkt användning är...

Läs mer och anmäl dig här