Faktaundersökning grundkurs (steg 1)

Faktaundersökning grundkurs, lär dig en metod att hantera mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Faktaundersökning grundkurs handlar om en evidensbaserad utredningsmetod från Norge som används när påståenden om mobbning och trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Metoden är utvecklad av två av Norges främsta mobbningsforskare i samarbete med arbetsmiljöverk och arbetsmarknadens parter, vilket gör den unik i sitt slag. Utbildningen är nu anpassad efter svenska förhållanden och ger en enhetlig modell för hur företag och organisationer kan förebygga och arbeta med mobbningsproblematik på etiskt och juridiskt korrekt sätt.

Bland kursens utbildningsmaterial ingår bland annat boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem (översatt och bearbetad 2020).

Utbildningen ger goda möjligheter att arbeta vidare med metoden i din verksamhet. Den är första steget i processen mot att bli certifierad faktaundersökningsledare.

Ur innehållet

Mobbning, ledningsstrategier och konflikter i arbetslivet; ny kunskap och forskning
Omfattning, orsaker och konsekvenser av mobbning och trakasserier
Hur hanterar man klagomål på arbetsmiljön?
Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på rutiner och dokumentation
Praktisk träning i att samla in information och fakta till utredningen
Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och gemensamma diskussioner och reflektioner, varvat med praktiska övningar där simulering av faktaundersökningar ingår som en del.

Två av tre utbildare talar norska, men är duktiga på göra sig förstådda av svenskar och presentationsmaterialet är översatt till svenska.

 

 

Program:

Dag 1:

9:30 Samling
10:00 Välkommen. Presentation av upplägg, program och deltagare
10.00 Introduktion, presentationer och historisk bakgrund till faktaundersökning
11.20 Paus
11:30 Case
12:00 Mobbning och trakasserier som fenomen: definitioner, forskningsresultat.
12:30 Lunch
13.30 Teoretisk och juridisk grund för Faktaundersökning som metod
14:30 Eftermiddagsfika
16:00-18:30 Introduktion till Faktaundersökning som metod
19:30 Middag

Dag 2:

8:30 Morgonsamling. Introduktion till Case
8:45 Faktaundersökning: Case del 1
10:45 Förmiddagsfika
11:00 Debreifing av case i storgrupp
12:30 Lunch
13:30 Intervju- och samtalsteknik i Faktaundersökning
15:00 Eftermiddagsfika
15:30 Case del 2
16:30 Paus
17:00 Storgrupp: intro till rollspel i case del 3
17:15-19:00 Case 3 forts, förberedelse till rollspel

19:30 Middag

Dag 3:

8:30 Morgonsamling, förberedelse till rollspel
8:45 Rollspel i grupperna
9:45 Debriefing i grupperna
10:15 Förmiddagsfika

10:45 Summering i storgrupp
11:50 Mandat, praktiskt genomförande av faktaundersökning och bevisvärdering
12:30 Lunch
13:15 Rapportskrivning; principiella och praktiska frågor
14:00 Eftermiddagsfika
14:10-16:00 Sammanfattning och utvärdering. Utdelning av kursdiplom.

 

Visa program