Faktaundersökning grundkurs (steg 1)

Faktaundersökning grundkurs, lär dig en metod att hantera mobbning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

Faktaundersökning grundkurs handlar om en evidensbaserad utredningsmetod från Norge som används när påståenden om mobbning och trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Metoden är utvecklad av två av Norges främsta mobbningsforskare i samarbete med arbetsmiljöverk och arbetsmarknadens parter, vilket gör den unik i sitt slag. Utbildningen är nu anpassad efter svenska förhållanden och ger en enhetlig modell för hur företag och organisationer kan förebygga och arbeta med mobbningsproblematik på etiskt och juridiskt korrekt sätt.

Bland kursens utbildningsmaterial ingår bland annat boken Faktaundersökning – utredningsmetodik för kränkande särbehandling och svåra arbetsmiljöproblem.

Utbildningen ger goda möjligheter att arbeta vidare med metoden i din verksamhet. Den är första steget i processen mot att bli certifierad faktaundersökningsledare.

Ur innehållet

Mobbning, ledningsstrategier och konflikter i arbetslivet; ny kunskap och forskning
Omfattning, orsaker och konsekvenser av mobbning och trakasserier
Hur hanterar man klagomål på arbetsmiljön?
Arbetsmiljölagens bestämmelser, juridiska krav på rutiner och dokumentation
Praktisk träning i att samla in information och fakta till utredningen
Ledningens, förtroendevaldas och skyddsombudens roller

Kursupplägg

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbeten och gemensamma diskussioner och reflektioner, varvat med praktiska övningar där simulering av faktaundersökningar ingår som en del.

Två av tre utbildare talar norska, men är duktiga på göra sig förstådda av svenskar och presentationsmaterialet är översatt till svenska.

 

 

Hålltider

Dag 1:

08:30 Incheckning

09.00 Välkommen! Utbildningen startar.

17.00 Dag 1 slutar

Dag 2:

8:30 dag 2 inleds

ca 18.30 dag 2 slutar

Dag 3:

8.30 Morgonsamling

15.45 Sammanfattning och utvärdering

 

Visa program