Att schemalägga för hälsa och effektivitet i vård och omsorg

Lär dig bolla med de olika parametrar som gör schemapusslet i vård och omsorg särskilt svårlöst. Det är saker som dygnet-runt-verksamhet, många olika kompetenser, budgetpress, och inte minst hänsyn till personalens hälsa och patientsäkerheten. Välkommen till en utbildningsdag som förenar forskning och praktik kring arbetstider, hälsa och långsiktigt hållbara scheman.

Ur innehållet

Arbetstider, hälsa och säkerhet
Vilka hälsorisker finns med nattarbete och oregelbundna arbetstider?
Vad beror riskerna på?
Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet för personal och vårdtagare?
Hur kan riskerna hanteras och minimeras?

Organisationsfaktorer
Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
Vad behöver cheferna tänka på?
Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet?
Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?

Egenskaper hos hälsosamma scheman
Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?

Bemanna och schemalägga efter verksamhetens behov
Vilken information behöver man ha tillgång till för att fastställa bemanningskraven?
Hur vet du att du har en bra bemanning?
Hur säkerställer man rätt kompetens på rätt plats i rätt tid?

Schemalägga för bevarad hälsa
Vilka krav ställs i arbetstidslagen?
Hur omsätter man kraven i praktiken?
Vad gäller för rast, paus, beredskap och jour?

Arbetstidsmodell eller fast schema?
Vilka arbetstidsmodeller fungerar bra för vård och omsorg?
Fördelar och nackdelar med olika modeller?
Vad behövs för att få arbetstidsmodeller att fungera?

Hålltider

9.00 digital incheckning
9.30 utbildningen startar
12.00 paus för lunch
15.00 paus för fika
16.30 utbildningen slutar

 

Visa program