Arbetstider och hälsan

Lär dig hur hälsan kan bevaras trots skiftarbete eller oregelbundna och obekväma arbetstider. På denna endagsutbildning lär du dig vad arbetsgivaren kan göra, vad den anställde kan göra och hur man skapar långsiktigt hållbara scheman.

Nattarbete och oregelbundna arbetstider kan orsaka sömnbrist och störning av den biologiska klockan. Risken ökar för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och att dö i förtid. Dåliga scheman ökar riskerna och bra scheman minskar dem. Men inte ens ett bra skiftschema innebär någon 100% garanti för att hälsoriskerna är låga. Skiftarbetarna och arbetsgivaren har ett delat ansvar för att skapa en långsiktigt hållbar arbetssituation så att ohälsa som beror på arbetstiderna minimeras.

Trötthet och stress på grund av dåliga arbetstider leder till sämre produktivitet och kan också ge allvarliga säkerhetsrisker. Det är alltså mycket viktigt att schemalägga utifrån befintlig kunskap om hälsosamma arbetstider. Det finns också mycket att vinna på olika åtgärder för att förebygga trötthet och ohälsa hos skiftarbetare.

Välkommen till en utbildningsdag där du får ta del av den senaste och viktigaste forskningen om arbetstider, hälsa och sömn. Under eftermiddagens workshop har du chansen att få scheman från din verksamhet analyserade och förslag till förbättringar. Du får också stifta bekantskap med schema-analysverktyget Artur, som finns på Internet och är fritt att använda.

Programinnehåll

Arbetstider, hälsa och säkerhet
Vilka hälsorisker finns med skift- och nattarbete?
Vad beror riskerna på?
Hur ska man tänka kring trötthet och säkerhet?
Hur kan riskerna hanteras och minimeras?

Hälsosamma scheman
Finns det ett optimalt schema som passar alla?
Är självvalda arbetstider en bra lösning?
Hur skapar man långsiktigt hållbara scheman?
Vilka fem grundfaktorer finns för att skapa hälsosamma scheman?
Hur ska arbetstiderna organiseras för att man ska orka arbeta fram till pension?

Organisationsfaktorer
Vad behöver cheferna tänka på?
Vad kan den anställde själv göra för att inte drabbas av sömnproblem och allvarlig trötthet?
Vilka verktyg finns förutom schemat för att förebygga ohälsa hos skiftarbetare?
Vilka hälsoaspekter bör övervakas hos medarbetare som jobbar natt?

Workshop
Här får ni möjlighet att ta upp och diskutera praktiska problem med t ex schemaläggning och hur man hanterar olika problem som är relaterade till verksamhetens arbetstider. Målsättningen med workshopen är att inspirera och skapa förutsättningar för att utveckla nya lösningar, t ex genom att lära av andra verksamheters positiva erfarenheter. Detta möjliggörs genom en öppen diskussion mellan kursdeltagarna som varvas med forskarnas råd.

Hålltider

9.00 incheckning
9.30 utbildningen startar
12.00-13.00 lunch
15.00 paus
16.30 utbildningen slutar

Visa program