Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor – kursen

Aktivitetsbaserade kontor kan i bästa fall främja samarbete, kreativitet och produktivitet. I sämsta fall upplever medarbetarna dem som ett hinder för att arbeta effektivt. Med rätt kunskap och införandeprocess kan ni göra flyttprojektet till ett lyft för arbetsmiljön.

Hur det nya kontoret blir går alltså att påverka! Det beror framförallt på lokalernas utformning,  hur ledningen driver förändringsprocessen dit och hur  organisationen fortsätter förbättringsarbetet efter flytten.

Framför allt har det visat sig att det inte räcker med att bygga om, det behövs också en förändring av arbetssättet. Dessutom visar erfarenhet och forskning att de nya kontoren blir som bäst om de är anpassade till just den verksamhet som ska bedrivas där.

Kunskap och verktyg för att lyckas med aktivitetsbaserade kontor

Kunskap och eftertanke är alltså viktig för att lyckas! Därför erbjuder den här kursen kunskap och verktyg som ger dig förutsättningar att göra kontorsomgörningen till en process för bättre arbetsmiljö.

Den första dagen ger kunskap om aktivitetsbaserade kontor utifrån ny forskning och erfarenhet från olika case, med tonvikt på arbetsmiljö. Den andra dagen handlar om själva förändringsprocessen mot ett nytt arbetssätt. Det går att välja att gå den ena eller båda dagarna.

Kursen bygger delvis på de populära konferenser som Metodicum arrangerat om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor de senaste fem åren. Här kan du läsa om den senaste.

Ur innehållet:

Dag 1

Vad vet vi idag om aktivitetsbaserade kontor?
Produktivitet i olika kontorsmiljöer
Lärdomar från aktuell forskning
Aktuella case från både offentlig och privat sektor

Hälsosamma arbetsplatser
Hur kan man skapa arbetsplatser som passar för alla?
Ergonomi för det nya arbetssättet
Akustik och belysning

Verksamhetsanpassning
Vad är ett verksamhetsanpassat kontor och hur kommer man fram till den typen av kontor?
Vilka miljöer behöver er verksamhet? – En analysmetod

Arbetsmiljölagstiftningen
Vad säger arbetsmiljölagen om förändringar?
Hur gör man de riskbedömningar som behövs?
Hur använder man systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM i processen?

Dag 2

Förändringsprocessen mot ett nytt kontor och ett nytt arbetssätt
Kontorsomgörningen vs organisationsförändring
Vägen till det nya kontoret
Hur organisera förändringsarbetet
Ledarskap, medarbetarskap
Hur skapa engagemang, kraft framåt och ”få med sig folk”
Stress och reaktioner i förändring
Före-under-efter projektet
Gjort fel? Gör om – gör rätt!
Egna case, andras case – erfarenhetsutbyte
Föreläsningar, diskussioner, reflektioner, bikupor

Målgrupp

Kursen passar dig som står inför, mitt i eller efter en flytt till aktivitetsbaserat kontor, eller liknande. Den är aktuell både för dig som arbetar i ett flyttprojekt och dig som arbetar med personalfrågor i processen, t.ex. som HR, chef eller skyddsombud.

Hålltider

Dag 1

8.30 samling med kaffe och smörgås
9.00 utbildningen startar
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
14.30 fika
15.00 utbildningen fortsätter
16.30 första dagen avslutas
 

Dag 2

8.30 samling med kaffe och smörgås
9.00 utbildningen startar
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
14.30 fika
15.00 utbildningen fortsätter
16.30 första dagen avslutas

Visa program