Arbetsmiljön i aktivitetsbaserade kontor

Välkommen till en konferens om borrar djupare i de arbetsmiljöfrågor som aktualiseras i aktivitetsbaserade kontor, av de nya sätten att arbeta, och i och med förändringsprocessen på vägen dit. Under två dagar tar vi del av såväl forskning som exempel, erfarenheter och olika perspektiv.

Vi tar ett avstamp i den komplexa verkligheten med bas i forskning och med tonvikt på arbetsmiljö. Vi säljer inte konceptet eller ens delar av det!

Aktivitetsbaserat är just nu den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Dessa kontor sägs främja samarbete, kreativitet och produktivitet och passar väl med modern teknik och nya sätt att arbeta. Men hur fungerar dessa miljöer i praktiken? Erbjuder de goda arbetsmiljöer? För alla?

Detta är Metodicums sjätte konferens om arbetsmiljön i aktivitetsbaserade. Här kan du läsa om den senaste.

Vi arbetar för närvarande för fullt med årets program och kommer att uppdatera sidan löpande.