Aktivitetsbaserade kontor efter corona

Aktivitetsbaserade kontor har varit den starkaste trenden när man bygger nya kontorsmiljöer eller renoverar befintliga. Men vad händer med den trenden efter pandemin? Blir kontoren mindre viktiga när vi vant oss vid hemarbete, eller blir de ännu viktigare? Vad ska vi ha kontoren till framöver? Har det aktivitetsbaserade arbetssättet nu fått sitt slutgiltiga genombrott, eller behöver vi backa bandet? Eller kommer något helt nytt nu?

Välkommen till en konferens med forskning, erfarenhet och utforskande samtal om framtidens kontor. Den 15-16 september, digitalt.

Vad har vi lärt oss hittills genom forskning och erfarenheter?  Och vad blir nästa steg? Hur gör vi kontoren smittsäkra? Kan kontorsarbetsmiljön främja effektiviteten? Hur bedriver vi arbetsmiljöarbete i en splittrad tillvaro med utspridda medarbetare? Detta och mycket mer kommer vi att djupdyka i under två fullmatade dagar.

Du kommer också att få chans att ställa dina frågor till experterna och diskutera med andra, speciellt under andra dagens uppskattade digitala frågerum.

Säkra din plats, anmäl dig idag!

Första dagen 15 september

Från 08.30 digital incheckning

09.00 Välkommen

9.10 Effektiva arbetsplatser – vad tycker medarbetarna?
Vilka upplevelser har medarbetarna av den senaste tidens distansarbete? Hur trivs och producerar människor i aktivitetsbaserade kontor om man frågar dem själva? Över 125 000 svar finns på enkäten om hur medarbetare har upplevt distansarbetet sedan Corona inträffade. Hör när Peggie Rothe redovisar och analyserar resultatet.

Genom sina standardiserad enkät kartlägger Leesman arbetsplatseffektivitet i olika kontorsmiljöer världen över. De har samlat på sig en stor mängd data om aktivitetsbaserade kontor som det går att dra intressanta slutsatser från. Vad får aktivitetsbaserade kontor att fungera, och när fungerar det sämre? Finns det några belägg för vinster i produktivitet, kreativitet och samarbete? Och är det ett koncept som passar alla?

Peggie Rothe, utvecklingsdirektör, Leesman index

10.10 Paus

10.20 Forskning pågår!
Institutet för Stressmedicin i Göteborg följer noggrant det aktuella forskningsläget, både i Sverige och utomlands, kring ABW och hur det påverkar hälsa och produktivitet. De sammanställer löpande vad som kommer fram i studier med fokus på att forskningen ska kunna användas för att skapa bättre kontor.

Maral Babapour Chafi, forskare, ISM Institutet för Stressmedicin i Göteborg

11.00 Coronasäkert kontor
I tidigare forskningsstudier har det visat sig att spridning av olika smittor ökar i öppna kontorslösningar och mest i flexkontor där medarbetarna inte har fasta platser. Forskaren och arkitekten Christina Bodin Danielsson arbetar för närvarande med ett projekt för att ta fram lösningar för att coronasäkra kontoret. Vilken kontorstyp är mest smittsäker? Är aktivitetsbaserade kontor en dålig idé utifrån smittskyddssynpunkt? Vilka faktorer är viktigast att hålla koll på för att undvika smitta?

Christina Bodin Danielsson, arkitekt och forskare, KTH

11.40 Lunchpaus

12.40 Framtidens kontor
Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om framtidens arbetsplats under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där. Under våren släpptes deras rapport “Arbetslivet och kontoren bortom pandemin”

Erik Herngren, Senior Partner, Kairos Futures

Tommie Cau arbetar med framtidens arbetsliv som rådgivare och föreläsare. Sedan i våras har han ett uppdrag för ett fastighetsbolag där han är med och tar fram framtidens kontorserbjudande. Vad vet vi idag om framtidens arbetsplatser, och vad vet vi inte? Aktivitetsbaserade arbetsplatser blir individbaserade arbetsplatser, men hur? Vi kan inte backa utvecklingen, men hur går vi från prat om det nya arbetslivet till att göra något konkret?

Tommie Cau, rådgivare om framtidens arbetsliv och Future of Work Lead, Alecta fastigheter

Panelsamtal med Christina Bodin Danielsson, Erik Herngren och Tommie Cau, under ledning av moderator Pia Ståhl.

13.50 Paus

14.00 Så gör vi!
Ericsson har länge strävat efter att erbjuda attraktiva arbetsplatser med hjälp av digitala verktyg och inspirerande och flexibla miljöer som främjar produktivitet. Pandemin drev på utvecklingen och i April 2020 startade ett projekt för att forma framtidens arbetsplats. Utgångspunkten är att medarbetaren ska vara i centrum och ledstjärnan är produktivitet och välbefinnande, oavsett om man arbetar hemma eller på plats, samtidigt som företagskulturen bevaras.

Anna-Karin Samuelson, Head of People Sweden & Group Functions, Ericsson

Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna

15.00 Paus

15.10 Ledarskap, medarbetarskap och tillit i det nya arbetslivet

Redan innan pandemin lyftes ett ledarskap byggt på tillit fram av regeringens Tillitsdelegation. I och med påtvingat distansarbete har chefer som haft strategin att hålla koll på sina medarbetare genom att ha dem på samma ställe på givna tider, fått det svårt. Vad är avgörande för att lyckas med ett ledarskap byggt på tillit? Vad är skillnaden mellan tillit och laissez-faire (en av de skadligaste typerna av ledarskap)?

Louise Bringselius, forskare och författare, Tillitståget.

15.40 Avslutning

16.00 Slut

Andra dagen 16 september

08.30 Välkommen tillbaka

08.40 Hur vet man vilka miljöer som behövs?
Här presenteras ON Arkitekters analysmetod för att få fram medarbetares behov i samband med ny- eller ombyggnation av kontor. Analysmetoden består av webenkät, workshop, programhandling samt programskiss, och syftar till att utifrån medarbetarnas aktiviteter skapa en miljö som ger optimala förutsättningar för att utföra arbetet på den specifika arbetsplatsen.

Lars Westerberg, arkitekt, ON-arkitekter AB

9.20 Paus

9.30 Lyckad förändringsprocess. Oro, stress, leda på distans
En förändring som att byta arbetssätt och kontorstyp är en riskfaktor och en stress för många. Under pandemin har mycket förändrats från en dag till annan, och genomtänkta förändringsprocesser med delaktighet och pedagogisk information har inte varit möjliga. Hur ska vi tänka nu? Bara köra på eller backa bandet? Vad behöver vi se upp med kopplat till förändringar på grupp-, individ- och organisationsnivå?

Pia Ståhl, förändringsledare, IntentionSweden

10.30 paus

10.40 Fysisk arbetsmiljö på kontoret och hemma
Hur skapar man goda fysiska förutsättningar i aktivitetsbaserade arbetsmiljöer? Hur skapar man en god arbetsmiljö på hemarbetsplatsen? Vilka är möjligheterna/utmaningarna/fallgroparna när det gäller kontorsergonomi och de nya arbetssätten? Hur kan man arbeta med de olika ljudmiljöerna och varför är det viktigt?

Jan-Erik Ståhl, ergonom Ergomore

11.20 paus

11.30 Arbetsmiljöutmaningar i det nya arbetslivet
Vilka arbetsmiljöutmaningar uppstår specifikt i det nya arbetslivet där vissa medarbetare är på plats och andra utspridda? Hur går det att bedriva SAM eller göra skyddsronder i en splittrad tillvaro? Och hur kan arbetsgivaren ta ansvar för arbetsmiljön hemma eller på den tredje arbetsplatsen? Under pandemin har ISM bedrivit en interaktiv studie om arbetsmiljöutmaningarna som uppstått och vi får ta del av resultaten.

Maral Babapour Chafi, forskare, ISM Institutet för Stressmedicin i Göteborg

12.00 Lunchpaus

13.00-15.00 Frågestationer:
Du har möjlighet att röra dig mellan olika digitala grupprum och ställa dina frågor till specialisterna eller lyssna till andras frågor och svar.

1) Förändringsprocessen, Pia Ståhl

2) Forskning, Maral Babapour

3) Arkitektens perspektiv, Lars Westerberg

4) Fysisk arbetsmiljö, Jan-Erik Ståhl

5) Belysning, Kjell Wallin

6) Arbetsmiljö- och skyddsombudsfrågor, Maria Steinberg

15.00 Avslutning

15.15 Slut

Visa program