Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering

Välkommen till en fullmatad utbildning i arbetsmiljörätt. Du lär dig vad som ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt lag och rättspraxis, och hur straff och sanktioner ser ut.

Speciellt fokus läggs på kniviga områden, som ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid sjukdomsfall och när arbetsgivare/chefer kan drabbas av straffansvar i sådana situationer. Du får veta vilka ansvar, skyldigheter och befogenheter olika roller har. Vi går också igenom hur uppgiftsfördelning och delegering fungerar och kan påverka straffansvaret. Vidare går vi igenom ansvarsfrågorna på arbetsplatser med inhyrda och entreprenörer/underentreprenörer.

Under kursen behandlas hur arbetsgivaransvaret omfattar distans-och hemarbete. Frågor som tas upp är bl. a förutsättningar för arbete på distans, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter samt vanliga risker vid distans- och hemarbete.

 

Utbildningen tar dig från grunderna till expertnivå.

Kursupplägg

Utbildningen innehåller både föreläsning och grupparbeten. Vi går igenom aktuella rättsfall och tillsynsärenden. Deltagarna får tillfälle att ställa frågor och diskutera konkreta exempel från verkligheten.

Dag 1: Ansvarsreglerna i Arbetsmiljölagen

9.00 Digital incheckning

9.30 utbildningen startar

 

Ansvarsreglerna i Arbetsmiljölagen

– Arbetsgivarens skyldigheter

– Systematiskt arbetsmiljöarbete

– Arbetstagarens skyldigheter

– Organisatorisk och Social arbetsmiljö

– Ohälsosam arbetsbelastning

– Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

12.00 Lunch

13.00 Forts. Ansvarsreglerna i Arbetsmiljölagen

– Arbete på distans/hemifrån

– Samverkanssystemet

– Skyddsombudens rättigheter

 

14.15 Grupparbete Hur ska chefen agera?

                                    

14.45 Avstämning av grupparbetet

 15.15 Forts.

Entreprenörer och inhyrda;

– Rådighetsansvar

– Samordningsansvar

                                                                                                        

16.00 Avslutning dag 1

 

 

Dag 2: Straffansvar, Sanktioner och Tillsyn

 Från 8.30 Digital incheckning

 9.00 Uppgiftsfördelning och Delegering

Begreppen uppgiftsfördelning och delegering

– Ställningsansvaret

– Arbetsgivarbegreppet

– Koncernförhållanden

– Offentliga arbetsgivare

 10.15 Paus

 10.30 Arbetsmiljöbrott och Straffansvar

– Arbetsmiljöbrott

– Straffansvar för fysiska personer

– Företagsbot

– Arbetsplatsolyckor

– Sjukdomsfall, självmord

–  Rättsfall – diskussion

12.00 Lunch

 13.00 Sanktionssystemet enligt Arbetsmiljölagstiftningen

-Sanktionssystemet

-Sanktionsavgifter

-Arbetsmiljöverkets tillsyn              

  14.15 Paus

14.30 Grupparbete: Vilket ansvar har arbetsgivaren?          

15.00 Avstämning av grupparbetet

 15.30 Avslutning dag 2

Visa program