Arbetsmiljöansvar, straffansvar och delegering

Välkommen till en fullmatad utbildning i arbetsmiljörätt. Du lär dig vad som ingår i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt lag och rättspraxis, och hur straff och sanktioner ser ut.

Speciellt fokus läggs på kniviga områden, som ansvaret för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön vid sjukdomsfall och när arbetsgivare/chefer kan drabbas av straffansvar i sådana situationer. Du får veta vilka ansvar, skyldigheter och befogenheter olika roller har. Vi går också igenom hur uppgiftsfördelning och delegering fungerar och kan påverka straffansvaret. Vidare går vi igenom ansvarsfrågorna på arbetsplatser med inhyrda och entreprenörer/underentreprenörer.

Under kursen behandlas hur arbetsgivaransvaret omfattar distans-och hemarbete. Frågor som tas upp är bl. a förutsättningar för arbete på distans, arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter samt vanliga risker vid distans- och hemarbete.

 

Utbildningen tar dig från grunderna till expertnivå.

Kursupplägg

Utbildningen innehåller både föreläsning och grupparbeten. Vi går igenom aktuella rättsfall och tillsynsärenden. Deltagarna får tillfälle att ställa frågor och diskutera konkreta exempel från verkligheten.

Program och hålltider

Dag 1: Ansvarsreglerna i arbetsmiljölagen

9:30 Incheckning

10:00 Inledning, presentation

10:15 Ansvarsreglerna i arbetsmiljölagen
Arbetsgivarens skyldighet att förebygga, åtgärda, ingripa
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivarens skyldighet att säkerställa kunskaper
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Ohälsosam arbetsbelastning

12:15 Lunch

13:00 Forts. Ansvarsreglerna i arbetsmiljölagen
Arbetstagarens skyldighet att medverka och följa regler
Samverkanssystemet
Skyddsombuds rättigheter

14:30 Paus

15.00 Forts. Ansvarsreglerna i arbetsmiljölagen
Entreprenörer och inhyrda;
Rådighetsansvar
Samordningsansvar

16:00 Grupparbete med gemensam summering

17:00 Avslutning Dag 1

Dag 2: Straffansvar, sanktioner och tillsyn

8:30 Uppgiftsfördelning och delegering
Begreppen uppgiftsfördelning och delegering
Ställningsansvaret
Koncernförhållanden

9:30 Arbetsmiljöbrott och straffansvar
Arbetsmiljöbrott
Straffansvar för fysiska personer
Arbetsplatsolyckor
Sjukdomsfall och självmord
Rättsfall – diskussion

11:45 Lunch

13:00 Sanktionssystemet enligt arbetsmiljölagstiftningen
Sanktionssystemet
Sanktionsavgifter
Arbetsmiljöverkets tillsyn
Aktuella tillsynsärenden
Rättsfall – diskussion

14:30 Grupparbete med gemensam summering (samt eftermiddagsfika)

15:30 Avslutning. Utdelning av diplom

Visa program