Arbeta systematiskt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna

Välkommen till en övergripande utbildning om hur du ska arbeta med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna! Det är något alla arbetsplatser måste göra enligt kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete – och mycket finns att vinna!

För mycket att göra, obekväma arbetstider eller dålig stämning bland medarbetarna – tre riskområden där ledningen måste agera enligt den uppmärksammade OSA-föreskriften.

Under den webbaserade och lärarledda utbildningen går vi igenom de tre riskområdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling från OSA-föreskriften AFS 2015:4. Ni ska undersöka, riskbedöma och kontrollera effekten av arbetsmiljöriskerna i er verksamhet. Du lär dig hur detta ska gå till på dessa områden.

Kursen riktar sig till chefer och skydds-/ arbetsplatsombud

Hålltider:

8.45 incheckning i det digitala klassrummet

9.00 utbildningen startar

12.00 utbildningen avslutas

Visa program