Webbutbildning: Scenarioplanering för det nya samhället efter corona

Är du också nyfiken på framtiden?
Ingen vet vad som kommer att hända exakt, men det går att ta fram scenarier och planera för dem. Som chef är det extra viktigt  att ligga steget före. Utbildningen ”Scenarioplanering för det nya samhället efter corona” är högaktuell.

Många försöker förutspå vad som kommer att hända med världsekonomin till följd av corona och hur arbetsplatserna påverkas.

Scenarioplanering är en strukturerad metod baserad på erfarenhet, kunskap och föreställningsförmåga. Det är en teknik med ursprung i det militära och kallas ofta för ”the art of strategic conversations”. Det är en lärandeprocess där individer, organisationer eller ledningsgrupper kan utveckla en bättre förståelse för hur omvärlden och framtiden kan se ut.

När en ledningsgrupp har skaffat sig mer kunskap om vilka framtider som är möjliga kan den formulera en robust strategi som tar hänsyn till alternativen. Utifrån den skapas en handlingsplan.​

Charlotte Mattfolk och Jenny Holmberg är experter på scenarioplanering, med över 500 framtidsstudier i backspegeln. De har tillsammans med kollegor på IAMAI kartlagt fyra olika scenarier för hur samhället kan se ut efter coronakrisen. ​

Du lär dig mer om verktyget scenarioplanering med utgångspunkt från deras erfarenheter och kunskap. Du får också genomföra övningar som mynnar ut i konkreta handlingsplaner.

Program:

07.30 Registreringen öppnar för teknisk check

08.30 Webbutbildningen startar

11.00 Förmiddagspasset avslutas

11.00-13.00 Paus och lunch

13.00 Eftermiddagspasset påbörjas

15.30 Webbutbildningen avslutas

Visa program