Så återgår ni till vardagen efter Corona

”Webbaserad utbildning: Så återgår ni till vardagen efter Corona” – är för dig som börjat fundera på hur saker ska återgå till det ”normala”.

Det kommer en tid efter Corona. Vad händer när hemmakontoret ska flytta till jobbet? Om några vill leta syndabockar för fattade beslut? Om arbetsgrupper drabbats av sjukdom eller uppsägning? Fastna inte i krisläget! Delta i webbutbildningen och få handfasta tips och råd om att återgå till det normala.

I takt med att tiden går så börjar många organisationer nu planera för en mer normal verksamhet. Vi ser dock redan nu att nya problem uppstår: Vissa arbetsgrupper har drabbats hårt av krisen. Vissa har fått arbeta hemma, andra har varit kvar på sina arbetsplatser. Vissa har haft extremt mycket att göra, andra har haft alldeles för lite. Konstellationer som tidigare fungerat väl kan nu få andra förutsättningar. Dysfunktionella grupper kan fungera mycket väl kris, men vad händer nu när man ska tillbaka? Det är inte ovanligt att det kommer en reaktionsfas. De anställda behöver också få tycka till om vad som gjorts eller inte gjorts, och vad som borde gjorts annorlunda.

Utbildare Margareta Svaneby, Starck & Partner, har stöttat många grupper, chefer och medarbetare som på olika sätt varit och fortfarande är påverkade av den tuffa situation som följt Corona.

Välkomna till en morgon fullspäckad med viktiga diskussioner! ”Webbaserad utbildning: Så återgår ni till vardagen efter Corona” sker digitalt genom en länk som vi skickar till dig.

Program:

08.00 Registrering och teknisk check

08.30Webbutbildningen startar

10.00 Webbutbildningen avslutas

Visa program