6:6a för arbetsledare och chefer. Hot eller möjlighet?

Är du också rädd för en 6:6a-anmälan? Gå en kurs för arbetsledare och lär dig vad du ska göra! 6:6a-anmälan är skyddsombudens vanligaste verktyg när de vill att arbetsgivaren ska förbättra något på jobbet. Många chefer känner sig osäkra på vad detta innebär. Gå en webbaserad utbildning med experten Maria Steinberg och lär dig vad du ska tänka på om en sådan anmälan kommer!

Maria Steinberg är docent i arbetsmiljörätt och skrev sin avhandling om denna regel, som alla chefer förr eller senare kommer att stöta på – och behöver känna till. Metodicum erbjuder ett halvdagsseminarium om 6:6a, från ett chefsperspektiv.

-Alla chefer borde ha några timmars undervisning om detta så att de förstår spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Maria Steinberg.

Nu har du chansen att lära dig. Kursen innehåller:
– Därför finns denna regel.
– Dessa krav kan skyddsombuden ställa.
– Kan man avtala bort denna rätt?
– Detta ska arbetsledare och mellanchefer tänka på, då de får ett krav från ett skyddsombud.
– Så ser gången ut från anmälan tills dess frågan är löst hos er eller gått vidare hos Arbetsmiljöverket