hieu

Hem » Blogg » Viktiga faktorer för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid psykisk ohälsa

Viktiga faktorer för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid psykisk ohälsa

Upplagt den
Det har nog knappast undgått någon att psykiska ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Ofta handlar det om långa sjukskrivningar som inneburit att personer hamnat långt från arbetsmarknaden. Därför är det intressant att följa den forskning som pågår kring vad som underlättar rehabilitering och stärker arbetsförmågan vid just psykisk sjukdom.

En studie som nyligen inletts tittar på samverkan mellan arbetsgivaren och vården. Vad är det för samverkansfaktorer som gör att personer med psykisk ohälsa kommer tillbaka till jobbet lättare? Och vilka faktorer kan vara hindrande?

Forskarna ska också undersöka vilka etiska frågor som kan uppkomma. Till exempel behöver ju arbetsgivaren som är ansvarig för rehabiliteringen skapa sig en bild av hur medarbetaren mår för att kunna planera och anpassa arbetet. Samtidigt kan medarbetaren oroa sig över hur vissa känsliga uppgifter om sjukdomstillståndet eller den sociala situationen kan komma att påverka möjligheten till karriär -eller löneutveckling i framtiden.

Studien kommer att baseras på intervjuer med arbetstagare som varit sjukskrivna för psykisk ohälsa, arbetsgivare, Försäkringskassa, företrädare för primärvården och företagshälsovården. Forskarna hoppas att studien ska bidra med kunskap och verktyg till hjälp i det fortsatta samverkans- och rehabiliteringsarbetet.

Här kan du läsa ner om studien på Suntarbetsliv     

Chefsstöd viktigt vid sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa

En annan studie från 2017 fokuserar på chefens roll och stöd till medarbetare med psykisk ohälsa. Forskaren Annika Lexén (Lunds universitet), har sett att väldigt enkla åtgärder och anpassningar kan ha stor betydelse för arbetsförmågan. Det kan handla om att kunna stänga dörren om sig för att få lugn och ro, eller att skriva ner vad man ska göra under dagen. Många chefer känner sig dock utlämnade och önskar mer stöd. Därför har Annika Lexén, tagit fram ett stödpaket för chefer: Support to Employers from rehabilitation Actors about Mental health (SEAM).

Stödpaketet består av tre delar: en kortare utbildning där man får mer kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och hur man bemöter människor som drabbats, ett riktat stöd med förhållningssätt, kommunikationsprinciper och strategier, samt en hemsida med information specifikt till chefer.

-Arbetsförmågan är mer beroende av arbetsmiljön och vilket stöd som personen får, än av diagnoser, säger Annika Lexén.

Lär mer om forskningsprojektet på Suntarbetsliv