hieu

Hem » Blogg » Vem har egentligen ansvar för arbetsförmågan?

Vem har egentligen ansvar för arbetsförmågan?

Upplagt den
I en studie från Göteborgs universitet har en forskare djupintervjuat ett antal unga vuxna om deras inställning till den egna arbetsförmågan och vad som får den att variera över tid. Slutsatsen är att de unga är nästan helt inriktade på att de ensamma har ansvaret för och möjligheterna att påverka att arbetsförmågan upprätthålls. Arbetsgivarens ansvar nämns ytterst lite och facket nämns inte överhuvudtaget. Detta tycker forskaren är djupt oroande. Nu har jag inte läst hela studien utan bara sammanfattningen och slutsatsen, men själv tycker jag nog ändå att det är både naturligt och bra att den enskilde arbetstagaren funderar mest över vad han eller hon kan göra för att upprätthålla sin arbetsförmåga. Skulle det visa sig att arbetsgivarna i stor utsträckning ansåg att arbetstagarna hade ensamt ansvar för att upprätthålla sin egen arbetsförmåga, då skulle jag bli djupt oroad. Är det inte ett fantastiskt läge om varje aktör tänker mer på vad just den aktören kan göra än på vad andra kan göra? Samtidigt finns det förstås poänger med att arbetstagare förstår sina rättigheter och har koll på vad som går att få hjälp med på en arbetsplats. Här finns så klart en passning till arbetsgivare att informera och introducera på ett bra sätt. Här kan man läsa mer om studien>>