hieu

Hem » Blogg » Vad vill du höra om på Metodicum rehabdagar?

Vad vill du höra om på Metodicum rehabdagar?

Upplagt den
Många har semester och här på kontoret i Degerfors är det ganska tyst och stilla, men jag och Jan-Åke jobbar på en vecka till för att få klart programutkastet till höstens rehabdagar. Vår tanke är att den första dagen ska vara inriktad på goda exempel, framgångsrika arbetssätt för att minska sjukfrånvaron. Framförallt när det gäller att få till en helhet med förebyggande arbete, tidiga insatser och fungerande rehabilitering. Under den andra dagen vill vi ta upp själva rehabprocessen, hur är det egentligen tänkt att fungera? Vilka roller ska de olika aktörerna ha? Varför brister det på sina håll så att sjukskrivna faller mellan stolarna och hur tänker politikerna åtgärda detta? En fråga som vi tycker ska bli intressant att få belyst är detta med rehabiliteringskoordinatorer som verkar vara en framgångsfaktor på många håll, men hur förhåller de sig till Försäkringskassans samordnande roll? Och vilken roll får egentligen företagshälsovården? Har du något förslag på vad vi borde ta upp på Metodicum rehabdagar? Hör jättegärna av dig till jenny.forsling@metodicum.se