hieu

Hem » Nyheter » Utvidgning av diskrimineringslagen på gång!

Utvidgning av diskrimineringslagen på gång!

Upplagt den
Regeringens proposition 2015/16:135 - Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, har lämnats in till riksdagen och allt tyder på att den kommer att godtas. Följande ändringar/skillnader kommer i så fall att gälla from och med den 1 januari 2017: 1) arbetet med aktiva åtgärder kommer att gälla samtliga 7 diskrimineringsgrunder istället för 3. 2) begreppet "aktiva åtgärder" definieras i lag 3) kapitel 3 "Aktiva åtgärder" ersätts med ett nytt kapitel i lagen. 4) lagkravet på olika planer ersätts med krav på ramverk och dokumentation. 5) lönekartläggning ska göras varje år istället för vart tredjeår. 6) företag med minst 10 anställda om fattas istället för minst 25 anställda som gäller idag. Det handlar alltså att om ganska stora ändringar, vad gäller krav på aktiva åtgärder. Detta kan du höra mer om på vår utbildning Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor, med Hooshang Bazrafshan, 26 april i Stockholm.