Utveckla ditt ledarskap via reflektion

Lär dig hur du kan använda systematisk reflektion för att utveckla ett ledarskap som främjar både verksamhetens effektivitet och medarbetarnas hälsa. Under denna utbildningsdag får du ta del av aktuell ledarskapsforskning och lära dig att använda reflektionsverktyget Ledarskapsbokslut®.

Under utbildningen varvas teori och praktik med diskussioner och eget arbete vid genomförandet av ditt eget Ledarskapsbokslut®. Du åker hem med en personlig och aktuell handlingsplan för hur du ska utvecklas som ledare. Verktyget kan du använda även i fortsättningen för reflektion och utveckling på hemmaplan.

Ur innehållet

Bli en framgångsrik ledare
Vilken roll spelar människosynen i ett framgångsrikt ledarskap?
Hur leder framgångsrika chefer?
Vad kan jag lära av aktuell ledarskapsforskning, som jag har nytta av i vardagen?
Vilka strategier för ledarskapsutveckling kan jag använda mig av?
Hur kan jag använda verktyget Ledarskapsbokslut®?

Ledarskap och hälsa
Vad vet vi om sambandet mellan ledarskap och hälsa?
Vad är hälsa och varför är det en viktig parameter för organisationen?
Hur hör hälsa och effektivitet ihop?

 

Hålltider

8.30 samling med kaffe och smörgås
9.00 utbildningen startar
10.35 kaffepaus
12.00 gemensam lunch
14.15 fika
17.00 utbildningen slutar

Visa program