hieu

Hem » Blogg » Utvärdering av rehabiliteringsforskning pekar igen på arbetsplatsinsatser

Utvärdering av rehabiliteringsforskning pekar igen på arbetsplatsinsatser

Upplagt den
För några veckor sedan presenterades en utvärdering av forskningsprojektet Rehsam, som var ett regeringsinitiativ som inbegrep en mängd studier av olika rehabiliteringsinsatser. Utvärderingen undersöker de olika studierna vetenskapliga kvalitet och om det finns gemensamma slutsatser. Det är inga jättestarka slutsatser som kommer fram i utvärderingen. Dock visar en tendens från flera av studierna att om man vill att en rehabiliteringsinsats ska leda till återgång i arbete, då är det insatser på arbetsplatsen som är effektivt. Jag konstaterar att det är samma tendens som Åke Nygren och Rehabiliteringsrådet lyfte fram, m fl. Den här slutsatsen måste väl ändå börja närma sig evidens? Här kan man se Fortes seminarium där utvärderingen presenteras >> Det efterföljande panelsamtalet är minst sagt spretigt, men intressant på sitt sätt.