hieu

Hem » Utmattningssyndrom och stress, definitioner och lästips

Vad är utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är den korrekta benämningen på den ohälsa som uppkommer efter en lång tids stress och press, utan tillräcklig möjlighet till återhämtning. Kännetecken för utmattningssyndrom är framför allt en stor trötthet och energilöshet som inte går att vila bort. Diagnoskriterierna är flera både fysiska och psykiska, till exempel mag- och tarmbesvär, hjärtklappning, yrsel, sömnsvårigheter, problem med minne och koncentration, ljud- och ljusöverkänslighet, irritation, mm. Karolinska Exhaution Disorder Scale utgår från diagnoskriterierna för utmattningssyndrom.

Vad är utmattningsdepression?

Långvarig stress med bristande återhämtning kan orsaka depression. Det är ganska vanligt att ha depression tillsammans med utmattningssyndrom. Det kallas ibland utmattningsdepression även om det inte är en klinisk diagnos.

Vad är utbrändhet?

Utbrändhet är en direktöversättning av den engelskspråkiga diagnosen burn out, men i vetenskapliga sammanhang översätter man numera burn out med utmattningssyndrom. Utbrändhet för tankarna lite fel eftersom det låter oåterkalleligt, men det vanliga är att man tillfrisknar helt från utmattningssyndrom.

Vad är stress?

I dagligt tal använder vi ordet stress för allt från känslan av att vara jäktad till svår sjukdom. I medicinsk bemärkelse handlar stress om en rad kroppsliga reaktioner som uppkommer vid fysiska eller mentala belastningar. Stress i sig är inte farligt utan kan hjälpa oss att mobilisera den energinivå som vi behöver för att hantera svåra situationer. Men långvariga stresspåslag med bristande återhämtning kan leda till sjukdom.

Här kan du läsa mer om utmattningssyndrom, stress och återhämtning

ISM Institutet för stressmedicin:
Här hittar du råd och information om stress och stressrelaterad ohälsa, framförallt förslag på åtgärder på arbetsplatsen.

Stressmottagningen:
Här hittar du information om stress och utmattning riktad såväl till den som har problem (patienten), som till arbetsgivare, vårdgivare och anhöriga.

Vårdguiden 1177:
Här hittar du information om stressrelaterad ohälsa, när du bör söka hjälp och vart du ska vända dig. Slå in sökord utmattningssyndrom, så hänvisas du rätt utifrån din geografiska plats.

Stressforskningsinstitutets temablad om återhämtning:
Här får du goda råda om effektiv återhämtning och hur man ska tänka kring stress och vila.

Mer från Metodicum

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och innehåller nyheter om arbetshälsa. Du kan också prenumerera på inbjudningar till våra kurser och konferenser.

Läs mer om sjukskrivning och rehabiliteringsprocessen i boken Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018. Den utgår från arbetsgivarens perspektiv, och innehåller uppdaterade regler. Dessutom beskriver boken specifikt hur rehabiliteringsprocessen ser ut för den som har blivit sjukskriven på grund av utmattningssyndrom.

Läs mer om våra utbildningar och konferenser!