Webbaserad utbildning: Hur arbetsplatsen ska hantera Coronaviruset

En tvåtimmars webbaserad utbildning för hur arbetsplatsen ska hantera Coronavirusets påverkan på arbetsgivarrollen vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, hanteringen av sjukskrivningar, hantering av schemaläggning och vikariehantering, arbetsrättsliga överväganden vid t.ex. neddragningar och varsel samt etiska dilemman. Utbildningen passar såväl HR-medarbetare, skyddsombud eller chef.

10.00 Kort sammanfattningen av läget just nu.

10.15 Hur tar vi som arbetsgivare vårt systematiska arbetsmiljöansvar när antalet sjukskrivna ökar drastiskt?
Rehabkedjan; hur ska den följas? Vad säger arbetsmiljöverket? Hur ställer sig försäkringskassan? Hur agerar vi som den omtänksamma arbetsgivaren; vad säger lagen och myndigheterna och vad säger hjärtat? Hur olika kan arbetsgivare agera sinsemellan och ändå vara trovärdiga?
Hur påverkar smittan planerade arbetsträningar och liknande för medarbetare med nedsatt immunförsvar?
Hur påverkar situationen pågående sjukskrivningar och försäkringskassans bedömningar när en person ska återgå till arbete eller ej?
Risk och konsekvensanalyser vad gäller resor, möten, jobba hemifrån, kontorslösningar, städning av ytor där viruset lägger sig under flera dagar?
Skyddsombudens roll i detta arbete.
Företagshälsovården roll?

10.45 Hur hanterar vi ett stort ökat behov av vikarier och korttidsanställningar för att täcka upp för arbetstoppar och ökat antal sjukskrivningar?
Var hittar vi nya medarbetare?
Krävs snabbutbildningar och vilka erbjuder dem?
Ska ordinarie personal ställas om – och kan man tvinga medarbetare att utföra andra arbetsuppgifter än de man är anställd för; administratören blir barnskötare?
Kan flera arbetsgivare gå samman om samma utbildningar och samma resursbaser för liknande professioner?
Bemanningsföretag – hur förbereder de sig?
Arbetsförmedlingens roll?

11:10 Hur hanterar vi utlandsstationerad personal?
Evakueringsplaner m m. Vilka riskbedömningar görs; bäst att stanna där man är eller ta hem?

11.15 Vad händer om verksamheten minskar drastiskt, intäkterna uteblir och varsel blir nödvändiga?
Den nya lagen om korttidspermitteringar med bibehållen lön? Hur kan en arbetsgivare använda sig av den?
Vad är fackens roll?

11:30 Möjlighet till större omställning av verksamhet.
Fabriken som ställer om från en produktion till t.ex produktion av sjukvårdsutrustning. Vad gäller juridiskt och arbetsrättsligt?

11:40 Fackens roll löpande och inför större beslut?

11:50 Hur orkar krisledningen?
Hur gör vi krisledningen hållbar över tid?

12.00 Etiska frågor
Hur ser vi på personer som varit smittade men som kommer tillbaka i jobb?
Misstänksamhet och tillit till varandras omdöme; mobbning och trakasserier.
Var går gränsen mellan att man påtalar ansvarsfullt att en medarbetare är sjuk och bör gå hem och angiveri,
Avstängning av medarbetare som inte tar sitt ansvar,
Medarbetare som avlider till följd av Corona och som eventuellt blivit smittad av kollega eller brukare/kund,
”Brukare”, kunder som avlider till följd av Corona och som blivit smittade av personal

12.10 Panelsamtal och svar på frågor som kommit in under webbsändningen
Frågor kan samlas upp efter sändningen där svar ges samlat samt eventuellt löpande online-svar i en chatservice.

Visa program