Arbetsmiljöarbetet på distans

En webbaserad utbildning för chefer och skyddsombud under 2,5 timmar. En praktisk grundutbildning som ger stöd till chefer och skyddsombud när verksamheten flyttar från den ordinarie lokaliseringen. Hur säkerställer man arbetsmiljön vid hemarbete? Hur får chefen och skyddsombuden till arbetsmiljöarbetet när förutsättningarna förändras?

Vilka lagar är extra viktiga?
• Finns det lagar som är extra viktiga vid distansarbete?
• Förändras arbetsgivarens ansvar vid distansarbete?
• SAM
• OSA
• Arbetsplatsens utformning
• Ensamarbete
• Arbetsmiljölagen
• Skyddsombud ADI 314
• Samverkan

Chefens förutsättning, återkoppling, information
• Var går gränsen mellan jobb och privatliv när man jobbar hemifrån?
• Tydlig uppgifts/ansvarsfördelning
• Arbetstider
• Hur hantera oro?
• Svår hemmasituation?

Arbetsmiljöansvar, ansvarsfördelning, roller

• Hur ser ansvaret ut? Vad gäller för arbetsgivare, chef och skyddsombud
• Fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer med personalansvar

Skyddsombudets förutsättningar, samverkan

• Kontakt med medarbetare.
• Möten mellan chef och skyddsombud
• Skyddskommitté
• APT och personalmöten

Erfarenhetsutbyte:
• hur hanterar ni den nya situationen på er arbetsplats när det kommer till arbetsmiljöarbetet. Någon som har några goda tips och erfarenheter de vill dela med sig av till gruppen?

Visa program