hieu

Hem » Utbildningar / konferenser » Högaktuella arbetsmiljöutbildningar

Passa på att utbilda dig inom arbetsmiljö!

Just nu finns det många anledningar att utbilda sig inom arbetsmiljöområdet:

  • Sjukfrånvaron ökar – speciellt psykisk ohälsa som beror på stress
  • En ny föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” träder i kraft 31 mars i år.
  • Chefer och skyddsombud inom privat sektor kan söka bidrag till utbildning från AFA-försäkring, läs mer här>>

Just nu rekommenderar vi särskilt:

Psykosocial arbetsmiljö – vad, vem, hur?

Nya föreskriften sätts in i ett sammanhang – hur kan man jobba konkret. Kunskap och praktiska verktyg.

Rehabiliteringens lagar – rättspraxis

Här får du grepp om rehabiliteringsansvaret i sin helhet, och alla nyheter i lag och rättspraxis som påverkar det. Nya föreskriften, Krokom-domen, borttagandet av bortre gränsen i sjukförsäkringen, mm.

Arbetstider och hälsan

Negativa hälsoeffekter av oregelbundna arbetstider tas upp i den nya föreskriften. Här får du veta om hälsoriskerna och hur de kan motverkas.

Vad chefen behöver veta om stress

Chefen har en nyckelposition för att motverka dålig stress på en arbetsplats. Samtidigt är chefer själva ofta utsatta. De kan alltså behöva både kunskap och verktyg, vilket ges i den här utbildningen!