Att leda på distans i Coronatider

Måste jag som chef ändra på mig när medarbetarna inte längre finns på kontoret och läget kan vara mer eller mindre krisartat? På det här webbseminariet riktat till chefer med utspridda medarbetare och till HR får du nya kunskaper.

Du får veta: Så kan arbetsprocesser och den viktiga återkopplingen läggas upp. Undvik konflikter och missförstånd. Få till engagemang och delaktighet på distans – en bra psykosocial arbetsmiljö helt enkelt!

Välkommen till ett aktuellt webbseminarium lett av två experter. De delar med sig av sina erfarenheter, redogör för forskning och ger deltagarna möjlighet att reflektera och diskutera. Du får kunskaper nog för att göra en egen handlingsplan för bra ledarskap på distans. Oops – vart tog medarbetarna vägen? Att leda på distans i Coronatider är högaktuell!

Fem viktiga områden som kommer att belysas:

 • Vikten av tydliga mål och uppdrag
 • Vem är jag som chef och ledare på distans?
 • Medarbetarskapet på distans
 • Teamet på distans
 • Arbetsmiljön på distans

Välkommen, presentation

Är målet/uppdraget ändrat p.g.a Corona?

 • Hur jobbar vi tillsammans på distans?
 • Hur tar vi fram arbetsprocesserna? Hur ska dom dokumenteras och göras tydliga?
 • Vikten av intern och extern omvärldsbevakning för att bättre förstå vårt uppdrag.
 • Varför är det viktigt med tydlighet och förståelse av mål och hur vi tar oss dit?

 

Teamet på distans

 • Hur skapar jag teamkänsla och förståelse kring mål och uppdrag?
 • Olikheter och likheter i ett team. Hur kan det bli en fördel och hur undviker jag att det blir en nackdel?
 • Hur tar vi fram gemensamma spelregler som fungerar på distans?
 • Hur skapar jag delaktighet för hela teamet med möjlighet att påverka tillsammans?
 • Hur skapar man jämn arbetsfördelning och undviker dubbelarbete?
 • Hur kan konflikter undvikas och förebyggas?

 

Medarbetarskap på distans

 • Vi reagerar alla olika under kris. Vad är de vanligaste reaktionerna som man som chef och ledare kan komma att möte i en grupp.
 • Hur kan jag som ledare öka medarbetarens självständighet och egna ansvarstagande?
 • Hur skapar jag engagemang, delaktighet och motivation hos medarbetaren.
 • Hur kan jag identifiera medarbetares drivkrafter, och använda dem på distans.
 • Hur stödjer jag en medarbetare i det egna lärandet?
 • Hur kan jag som ledare hålla kvar fokus och koncentration hos mina medarbetare?
 • Hur ger jag återkoppling digitalt? 

 

Arbetsmiljö

 • Hur ska man hantera den fysiska och psykosociala arbetsmiljö, när medarbetaren arbetar hemifrån?
 • Hur gör man psykosociala riskbedömningar? Stress, oro, att man sitter hemma med sin partner och kanske sin barn, eller att man sitter helt ensam hela dagarna.
 • Hur ska man hantera sjukskrivningar?
 • Hur hanterar man risk för missbruk, hot och våld i nära relationer? När medarbetaren arbetar hemifrån.

 

Ledarskapet på distans

 • Sammanfattning, vem är jag som chef och ledare? Är det något jag behöver ändra nu när jag har mina medarbetare på distans? Reflektion kring mina egna beteenden?
 • Hur kan jag bli uthållig som chef och ledare?
 • Hur kan jag som ledare hantera min egen oro och stress och samtidigt leda min grupp på ett positivt och konstruktivt sätt?
 • Hur skapar man tillit när man inte träffas fysiskt. Hur vet man när tilliten brister?
 • Hur kan man ha ett mycket svårt samtal på distans och digitalt. Kan man verkligen ha alla typer av samtal digitalt eller kan det komma att krävas fysiska möten?
Visa program