hieu

Hem » Blogg » Uppdaterad utgåva av boken Vad chefen behöver veta om rehabilitering

Uppdaterad utgåva av boken Vad chefen behöver veta om rehabilitering

Upplagt den
Vad ska chefen göra och vad är chefens ansvar när någon anställd måste sjukskriva sig? Vilka måste han eller hon samverka med i möten och beslut under den ibland snåriga rehabiliteringsprocessen? Och vad bör chefen ge akt på i den egna organisationen för att förebygga att fler blir sjukskrivna? Svaren finner du i Vad chefen behöver veta om rehabilitering 2018, en praktisk, överskådlig och för året uppdaterad vägledning på området rehabilitering. Boken är skriven av Monica Kjellman, arbetsmiljökonsult med bakgrund som leg. sjukgymnast MSc med specialistkompetens i ergonomi. Monica arbetar brett inom arbetsmiljöområdet, dels praktiskt och dels som föreläsare. Årets utgåva är uppdaterad av Ann-Sofi Ökvist, arbetsmiljökonsult och leg. Sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljöarbete. Hon har också en bakgrund från företagshälsovården. Välkommen att beställa via vår bokshop>>