hieu

Hem » Blogg » Tips om trötthet och återhämtning

Tips om trötthet och återhämtning

Upplagt den
Återhämtning är ju ett viktigt begrepp i föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Men mig veterligen finns det inte så jättemycket studier, metoder eller modeller för hur den viktiga återhämtningen ska gå till. Därför blev jag så glad när jag hittade ett fantastiskt litet temablad hos Stressforskningsinstitutet.

Här resoneras en del kring olika typer av trötthet och att återhämtningen bör anpassas efter vad det är som har orsakat tröttheten. Jag gillar skarpt indelningen av fritidsaktiviteter i  kategorierna:

1) Pliktaktiviteter
2) Lågansträngningsaktiviteter
3) Sociala aktiviteter
4) Fysiska aktiviteter


Det konstateras att pliktaktiviteter inte har så stort återhämtningsvärde, medan lågansträngningsaktiviteter som att ligga på soffan och bläddra i tidningar är högeffektivt.


"Sammanfattningsvis beror optimal återhämtningsaktivitet på vad som orsakat tröttheten. I många fall framstår ”att göra ingenting” som en optimal strategi efter mentalt belastande arbete. ”Slöhet” måste nog i dag ses som något fullt legitimt. Möjligen bör detta övergå i fysisk och/eller social aktivitet efter en tillräcklig period av låg aktivitet."

Läs gärna hela temabladet Trötthet och återhämtning>>