Svåra samtal – färdigheter och metoder från psykologin

Det ingår i arbetslivet att ibland ta samtal som känns obekväma och svåra, speciellt om du är chef eller ledare. Dessa situationer kan vara så ångestladdade att många gör allt för att undvika dom. Men det beteendet riskerar att försämra arbetsmiljön, hindra ett effektivt samarbete och leda till betydande kostnader.

De goda nyheterna är att det går att utveckla färdigheter som gör det svåra samtalet lättare. Genom teori, reflektion, diskussioner och framför allt praktisk övning hjälper den här utbildningen dig att bli tryggare i svåra samtal, oavsett tidigare erfarenhet. Utbildningen tar utgångspunkt i ett arbetspsykologiskt perspektiv.

Du får inga checklistor och färdiga samtalsmallar. Istället får du modeller som hjälper dig att själv reflektera över och förbättra din samtalskompetens.

Programinnehåll:

  • Planering, förberedelse och genomförande
  • Skapa förutsättningar för kommunikation, bra bemötande och respekt
  • Bli medveten om dina egna styrkor, svagheter och blinda fläckar
  • Hantera känslor och reaktioner hos dig själv och andra
  • Anpassa kommunikationen efter olika personlighetstyper

 

Hålltider

Dag 1:
09:00 samling med smörgås och kaffe
09:30 utbildningen startar
12:00-13:00 gemensam lunch
14:30 fika
17:00 slut dag 1

Dag 2:
08:30 dag 2 startar
10:00 förmiddagsfika
12:00-13:00 gemensam lunch
14:30 eftermiddagsfika
16:00 avslutning och utdelning av kursdiplom

Visa program