hieu

Hem » Blogg » Studie av låga sjuktal hos privatanställda tjänstemän lyfter frågor om sjukskrivning

Studie av låga sjuktal hos privatanställda tjänstemän lyfter frågor om sjukskrivning

Upplagt den
Professor Kristina Alexandersson presenterade nyligen en studie som visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Hon menar att man måste inse att sjukfrånvaro inte är ett mått på sjuklighet. Istället är det ett mått på sociala konsekvenser av nedsatt funktion.

Kanske är det så att det just inom tjänstemannayrken i den privata sektorn faktiskt finns möjlighet att ta tillvara den arbetsförmåga som finns även om den tillfälligtvis kan vara nedsatt.

Skadliga biverkningar av sjukskrivning?

Kristina Alexandersson vill också lyfta frågan om biverkningar av sjukskrivning. Hon menar att sjukskrivning ofta används utan att det är utrett om det gör nytta eller om biverkningarna kan vara direkt skadliga.

Här kan man läsa mer om studien på Svenskt näringslivs sida>>