Strategiskt arbetsmiljöarbete – utifrån HRs roll

Strategiskt arbetsmiljöarbete är så mycket mer än att följa ett regelverk. I det moderna arbetslivet där människors prestationer är fullständigt avgörande för verksamhetens framgång, är arbetsmiljöutveckling tätt sammanlänkat med verksamhetsutveckling.

HR-funktionen har ofta en central position i organisationen med möjlighet att ta arbetsmiljöarbetet till en ny, strategisk nivå.

På denna tvådagars-utbildning får du kunskap om strategiska arbetsmiljöaktiviteter som utvecklar företagets konkurrensförmåga. Du får inspiration kring hur verksamheten kan skapa miljöer med organisatoriska faktorer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar på bästa möjliga sätt.

Det är även fokus på hur du, utifrån din roll på HR, kan använda ditt personliga ledarskap för att förändra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete.

Ur innehållet

Hur kan det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras så att frågor och problem angrips på rätt nivå i organisationen?

Vilka friskfaktorer kan vi arbeta med som är på organisationsnivå, istället för individnivå för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet?

Vilka förutsättningar krävs för att HR ska vara en del av det värdeskapande arbetet istället för att t ex fokusera på kostnadseffektivisering?

Hur tar man fram en inriktning för strategiskt arbetsmiljöarbete som inte blir en pappersprodukt utan verkligen påverkar inriktningen?

Vilket ledarskap krävs av dig på en HR-funktion för att ta steget ut att bli en business-partner till ledningen?

Hur kan HR arbeta med arbetsmiljöfrågorna så att ledningen, HR och ATO drar åt samma håll?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till framför allt till HR-funktionen, men kan även vara aktuell för chefer på strategisk nivå.

Hålltider

Dag 1

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen startar
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
15.00 fika
15.30 utbildningen fortsätter
17.00 första dagen avslutas

Dag 2

8.00 andra dagen startar
10.00 kaffe
10.30 utbildningen fortsätter
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
14.30 fika
15.00 utbildningen fortsätter
16.00 utbildningen avslutas

Visa program