Strategiskt arbetsmiljöarbete – utifrån HRs roll

Strategiskt arbetsmiljöarbete är så mycket mer än att följa ett regelverk. I det moderna arbetslivet där människors prestationer är fullständigt avgörande för verksamhetens framgång, är arbetsmiljöutveckling tätt sammanlänkat med verksamhetsutveckling.

HR-funktionen har ofta en central position i organisationen med möjlighet att ta arbetsmiljöarbetet till en ny, strategisk nivå.

På denna lärarledda webb-utbildning i fyra pass fördelat på två dagar, får du inspiration och kunskap kring hur verksamheten kan utveckla sitt arbetsmiljöarbete. Du lär dig hur man kan skapa miljöer med organisatoriska faktorer där människor blir sedda, är delaktiga och får ta ansvar på bästa möjliga sätt.

Det är även fokus på hur du, utifrån din roll på HR, kan använda ditt personliga ledarskap för att förändra och utveckla organisationens arbetsmiljöarbete.

Vad i vår arbetsmiljö behöver bli bättre och varför behöver det utvecklas? Vilka friskfaktorer kan vi arbeta med som är på organisationsnivå, istället för individnivå för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet? Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna idag? Kan det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras så att frågor och problem angrips på rätt nivå i organisationen?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till framför allt till HR-funktionen, men kan även vara aktuell för chefer på strategisk nivå.

Dag 1
8.45 Digital incheckning

9.00-11.00 Förmiddagspass
Vad i vår arbetsmiljö behöver bli bättre och varför behöver det utvecklas? Vilka friskfaktorer kan vi arbeta med som är på organisationsnivå, istället för individnivå för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet? Hur arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna idag? Kan det systematiska arbetsmiljöarbetet organiseras så att frågor och problem angrips på rätt nivå i organisationen?

11.00-13.00 Paus för lunch

13.00-15.00 Eftermiddagspass
Hur kan HR arbeta för att stödja organisationen för att förändra sitt nuvarande arbetssätt? Vilka förutsättningar krävs för ett mer strategiskt och uthålligt förhållningssätt?

15.00 Slut för dagen

Dag 2
9.00-11.00 Förmiddagspass
Vilket ledarskap krävs av dig på en HR-funktion för att steget ut att bli en business-partner till ledningen? Vilka möjligheter och hinder finns idag i verksamhetens kultur och struktur? Hur kan HR arbeta med dessa så att ledningen, HR och ATO drar åt samma håll?

11.00-13.00 Paus för lunch

13.00-15.00 Eftermiddagspass
Vilka roller krävs och hur kan stödet och uppföljningen se ut så att det strategiska arbetsmiljöarbetet verkligen förändras och att det leder till att anställda tycker att det är kul att gå till arbetet och har tillgång till hela sin kapacitet?

15.00 Utbildningen avslutas

Visa program