Stora forskardagen för dig som jobbar med HR

HR-rollen ha blivit allt viktigare i dagens komplexa organisationer där människor med varierande bakgrund ska utvecklas och lyckas. Det är viktigt för hela din arbetsplats att du som har ansvaret får del av den senaste forskningen, trenderna och råden.

Bli bättre på att: fatta bra beslut, rekrytera fördomsfritt, förstå digitaliseringens utmaningar och möjligheter och mycket annat.

Varmt välkommen till en inspirerande och fullmatad konferens för dig som jobbar med HR, organisations- och ledarskapsfrågor!

Dag 1 

09.00-09.30 Registrering och smörgås

09.30-09.45 Välkomna!

09.45-10.45 Inledningstal: HR och forskning
Sveriges första professor i Human Resource Management, Stefan Tengblad, berättar om sina tankar kring uppdraget och hur han ser på HRM som forskningsfält. Vilka områden kommer att beforskas? Hur ser han på HRs utmaningar – nu och i framtiden? Varför är det viktigt för HR att jobba forskningsbaserat?

Stefan Tengblad är professor i HRM vid Göteborgs universitet.

10.45-11.45 Framtidens färdigheter – en framtidsspaning
Vilka faktorer driver på förändringstrycket? Tar robotarna över? Hur kan vi förbereda oss för en arbetsmarknad i förändring? Vilken kunskap kommer vi att behöva i framtiden?

Ann-Therese Enarsson är VD på Futurion.

11.45-12.45 Gemensam lunch

12.45-13.45 Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring
Ta del av ett forskningsbaserat arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden!

Lotta Dellve är professor i arbetsvetenskap, Göteborg universitet.

13.45-14.45 Hur påverkas arbetslivet av digitaliseringen?

I dagens globaliserade, digitaliserade och gränslösa arbetsliv lever organisationer och medarbetare i en ständigt pågående förändringsprocess. Vad karakteriseras dessa förändringar av? Hur kommer de till uttryck i organiseringen av arbetslivet och vilka effekter har de för arbetstagare och arbetsgivare ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv?

Nanna Gillberg är ekonomie doktor och forskare vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

14.45-15.15 Fika

15.15-16.15 Hövlighet på arbetsplatsen
Otrevligt och respektlöst beteende på jobbet har ökat de senaste åren, visar forskningen. Så påverkas arbetsplatsen – och så här kan uppträdandet förbättras.

Dan Hasson författare och forskare vid Karolinska Institutet.

Dag 2 

09.00-10.00 Rekrytering med förnuft, känsla eller vetenskap?
Så här ser forskningen på olika rekryteringsmetoder och deras förmåga att förutsäga arbetsprestation. För- och nackdelar med tester.

Anders Sjöberg är docent och lektor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

10.00-11.00 Bättre medarbetarundersökningar med AI?
Hur kan Artificiell intelligens användas för att analysera medarbetarundersökningar och skapa konkreta förbättringsåtgärder och öka medarbetares engagemang?

Ta del av ett spännande projekt, samt hör om hur samarbetet mellan forskning – företag kan ge win win effekter för båda.

Viktoria Lindqvist, vd för B-Engaged har tagit fram metoden tillsammans med Martin Lind, universitetslektor och forskare i sociologi med inriktning mot arbete och organisation vid Örebro universitet.

11.00-11.30 Fika

11.30-12.30 Att leda och styra för tillit
Allt fler intresserar sig för tillitens betydelse för motivation och styrning i företag och organisationer. Så här tar ni vara på medarbetares professionalism och kompetens.

Johan Hansson forskare och konsult, IPF.

12.30-13.30 Gemensam lunch

13.30-14.30 Balanserad kommunikation – en nyckel till produktivitet och hälsa
Bidra till en mötesdialog som gör möten mer ger utvecklande, ökar lärandet samt fungerar som en psykosocial friskfaktor. Ta del av insikter från ett AFA-finansierat forskningsprojekt.

Birgitta Södergren är docent och organisationsforskare, Uppsala universitet.

14.30-15.30 Känslor och teknik
Digitaliseringen knyter oss samman, men den innebär också att vi arbetar på nya sätt och att de mellanmänskliga relationerna påverkas. Ta del av ett nytt spännande forskningsprojekt som vill öka förståelsen för digitaliseringens effekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Ann Bergman är professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan på Karlstads universitet.

15.30-16.00 Fika

16.00-15.00 Sammanfattning och frågestund

14.00-14.30 När arbetsuppgifterna förändras – vad gör vi? Avslut eller omställning?
Information om  Starck & Partners och Metodicums nya utbildning Karriärutveckling, certifieringsutbildning. Varför är det viktigt att jobba internt med karriärutveckling?

Margareta Svaneby, VD Starck & Partner

Visa program