Stora forskardagen för dig som jobbar med HR

HR-rollen ha blivit allt viktigare i dagens komplexa organisationer där människor med varierande bakgrund ska utvecklas och lyckas. Därför är det viktigt för hela din arbetsplats att du som har ansvaret får del av den senaste forskningen, utvecklingen och de kunskapsbaserade råden.

Alltså har vi sammanställt ett program med relevant och aktuell forskning om framtiden. Den framtid som redan nu är här.

Bli bättre på att:
– förstå digitaliseringens utmaningar och möjligheter
– undvika fallgroparna när arbetsmiljön blir digital
– fatta bättre beslut med faktaunderlag
– förstå vad HR kan använda AI till.

Du kommer att möta framförallt forskare, t.ex. Sveriges förste och ende professor inom HR Management, men också en välinsatt framtidsspanare, en erfaren praktiker som myntat begreppet evidensbaserad HR och chefen och forskaren som gjorde gemensam sak.

Varmt välkommen till en inspirerande och fullmatad konferens för dig som jobbar med personal, organisations- och ledarskapsfrågor!

Dag 1

Från 8.30 Digital incheckning

9.00-9.15 Inledning

9.30-10.15 Framtidens färdigheter – en framtidsspaning.
Vilka faktorer driver på förändringstrycket? Tar robotarna över? Hur kan vi förbereda oss för en arbetsmarknad i förändring? Vilken kunskap kommer vi att behöva i framtiden, och inte minst: vilka färdigheter behöver vi ett distansarbetande arbetsliv?

Ann-Therese Enarsson är VD på Futurion, TCO-förbundens tankesmedja

10.15-10.30 Paus

10.30-11.15 Aktuell forskning: När arbetsplatsmobbning flyttar ut på nätet
Vilka uttryck tar sig nätmobbning i arbetslivet? Hur ser konsekvenserna ut för individer och för organisationer när mobbning när det sker i digitala rum?  Nätmobbning i arbetslivet har för första gången studerats i svensk forskning. Vi får ta del av insikterna från en högaktuell avhandling

Rebeccka Cowen Forssell, arbetar vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) vid Malmö universitet och forskar om nätmobbning och digitala kränkningar i arbetslivet. 2020 vann hon årets HR pris för sin avhandling Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries

11.15-11.30 Paus

11.30-12.15 Bättre medarbetarundersökningar med AI?
Vad påverkar medarbetarnas engagemang mest? Vilka skillnader finns mellan olika typer av yrkesgrupper? Och hur hänger detta samman med forskning? Ta del av B-Engageds AI-baserade modell för medarbetarundersökningar, och hur de har vävt samman forskningsbaserad kunskap med smart, innovativ teknik.

Maria Nettersand, grundare och projektledare på B-Engaged

Martin Lind, universitetslektor och forskare i sociologi med inriktning mot arbete och organisation vid Örebro universitet.

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 HR som forskningsfält
Sveriges första professor i Human Resource Management, Stefan Tengblad, berättar om hur han ser på HRM som forskningsfält.

Varför är det viktigt för HR att jobba forskningsbaserat?

Vilka områden kommer att beforskas?

Hur ser han på HRs utmaningar – nu och i framtiden?

Efter Corona – hur kan man organisera arbetet i framtiden när smittspridningen inte längre är ett stort problem? Och under epidemin- vad säger ny forskning om hur medarbetarna upplevt hemarbetet?

Stefan Tengblad är professor i HRM vid Göteborgs universitet. Han är verksam vid Centrum för global HRM och anställd vid Företagsekonomiska institutionen.

 

Dag 2

9.00 digital incheckning

9.30-10.15 Leta inte i mörkret, tänd lampan!
Hur kan HR jobba mer evidensbaserat?

Hur fattar man till exempel evidensbaserade beslut?

Att arbeta evidensbaserat behöver inte vara så komplicerat. Att stanna upp och tänka till och systematiskt identifiera den samlade kunskapen och erfarenheter som finns är en bra början!

Henrik Tangen är HR -specialist på ett statligt verk och författare. Han är aktuell med boken ”Professionellt beslutsfattande – hur du som chef och ledare fattar evidensbaserade beslut”. Han tidigare skrivit böckerna Evidensbaserad HR: från bra till bättre HR-leveranser, Skapa och bygga hälsa på arbetsplatser, och Framgångsrika arbetsplatser –  En bok om human resurshantering.

10.15-10.30 Paus

10.30-11.15 Digitalisering, mellanmänskliga relationer och arbetsmiljön
Hur påverkar anställdas arbeten när kommunal verksamhet digitaliseras? Vad händer med arbetets utformning och organisering? Och vad händer med de sociala relationerna?

Ta del av preliminära resultat från det AFA-finansierade forskningsprojekt Kommunal & Digital (KomDig) som vill öka förståelsen för digitaliseringens effekter på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Carin Håkansta, projektledare och forskare vid Karolinska Institutet och Karlstad Universitet.

11.15-11.30 Paus

11.30-12.15 Att leda och styra för tillit
Allt fler intresserar sig för tillitens betydelse för motivation och styrning i företag och organisationer. Så här tar ni vara på medarbetares professionalism och kompetens.

Johan Hansson är ekonomie doktor från Stockholms universitet och konsult hos IPF inom bland annat organisationsutveckling och förändringsledarskap.

12.15-13.15 Lunch

13.15-14.00 HR möter AI
Vad är AI egentligen? Och hur fungerar det? Är AI rent av en nödvändighet för svensk arbetsmarknad? Hur ser utmaningarna ut, och hur kan vi jobba tillsammans med AI-verktygen?

Fredrik Heintz är biträdande professor vid Institutionen för Datavetenskap vid Linköpings universitet. Hans forskningsområde är AI och autonoma system. Fredrik är ordförande i Svenska AI-sällskapet, och ingår i en expertgrupp som ska kartlägga hur EU kan dra nytta av, samt hantera utmaningarna med Artificiell Intelligens. Möt en av väldens främsta AI-forskare!

Visa program