Stora arbetstidsdagen!

Arbetstiderna har stor inverkan på vår hälsa och anses ofta vara en nyckelfaktor i arbetsmiljön. Men hur går behovet av hållbar hälsa ihop med det 24-7-samhälle som håller på att utvecklas?

Ämnet innehåller paradoxer och dilemman. Många branscher skriker efter fler arbetade timmar, medan andra kämpar med att klara av att erbjuda fler heltidsanställningar till sina medarbetare. Hur kan vi skapa en effektiv bemanning med tjänster som fungerar och som går att leva på?

Välkommen till en konferensdag med flera perspektiv på arbetstider. Vi har samlat några riktiga superexperter till en dag som erbjuder omvärldsbevakning, uppdatering med ny kunskap och inspiration!

Program

Från 8.30 Registrering och kaffe

9.00 Välkommen

9.10-9.30 Inledning: Hur har arbetstidsfrågan utvecklats de senaste åren?
Vilka frågor är nya och vilka har varit på agendan länge? Vad behöver vi ta med in i framtiden?

9.30 – 10.30 Var står forskningen kring arbetstider och hälsa?
Vad vet vi idag om hur arbetsgivare och individer kan motverka hälsoproblem på grund av oregelbundna arbetstider och skiftarbete? Flexibla arbetstider och så kallat gränslöst arbete blir allt vanligare, både på individ- och verksamhetsnivå. Vilka konsekvenser kan detta få för återhämtning, vila och sömn?

Göran Kecklund, Professor och ställföreträdande föreståndare för Stressforskningsinstitutet.

10.30-10.50 smörgås och kaffe

10.50 – 11.35 Hur har rättspraxis utvecklats?
Skyddslagstiftningen i EUs arbetstidsdirektiv har gällt sedan 2003 och ATL sedan 2007. 2015 tillkom OSA-föreskriften som förtydligar arbetsgivarens ansvar för hälsosamma arbetstider. Samtidigt ökar 24-7-samhällets framväxt behovet av oregelbundna arbetstider. Hur väl fungerar lagstiftningen idag i praktiken? Hur har rättspraxis utvecklats? Vilka ändringar och förtydliganden är på gång?

John Wahlstedt, Arbetsrättschef, Teknikföretagen.

11.40 – 12.20 Vad händer i heltidsfrågan?
Att alla som vill arbeta heltid i offentlig sektor ska få möjlighet att göra det har varit ett uttalat mål under mer än ett decennium, men hur går det? Vilka goda och mindre goda erfarenheter har gjorts hittills? Finns det några säkra framgångsfaktorer för heltidsprojekt?

Sven Fernlund-Skagerud, Projek­tledare för att införa heltid i Falu kom­mun.

12.20-13.20 Gemensam lunch

13.20-14.15 Arbetstider och marshmallowtestet, hur skapar vi hållbara arbetstider?
I välfärdssektorn är arbetskraftsbrist redan en verklighet på många håll. Operationer ställs in för att det saknas sjuksköterskor. Vårdtrycket ökar också på grund av en åldrande befolkning. Samtidigt använder många arbetsgivare arbetstidsförkortningar för att locka till sig personal. Hur behöver vi arbeta med bemanning och schemaläggning för att skapa en hållbar verksamhet?

Myrna Palmgren, Doktor i optimeringslära.

14.15 kaffe och kaka

14.40 – 15.40 Må bra i skiftarbete – hur ser de goda lösningarna ut? Ett aktuellt forskningsprojekt
Ett forskningsprojekt i Västerbotten har studerat vad som påverkar skiftarbetande vårdpersonals hälsa. Forskarna har dels utvärderat olika arbetstidsmodeller och dels en intervention med utbildning om hälsosamma scheman. Här får du ta del av forskningsresultaten och praktiska erfarenheter av att arbeta med arbetstidsfrågor som en arbetsmiljöfråga.

Ulla Olofsson, HR-strateg i Västerbottens läns landsting.

Göran Kecklund, ansvarig forskare i projektet.

15.45 – 16.30 Avslutande panelsamtal och frågestund med föreläsarna

Visa program