hieu

Hem » Nyheter » Socialförsäkringsutredningen på Rehabiliteringens lagar

Socialförsäkringsutredningen på Rehabiliteringens lagar

Upplagt den
Du har väl observerat att vi passar på att belysa Socialförsäkringsutredningens förslag under vår utbildning i Rehabiliteringens lagar då vi har gräddan av den juridiska spetskompetensens inom området på en och samma plats. Den 2 mars överlämnas slutbetänkandet från den fyra år långa parlamentariska socialförsäkringsutredningen till departementet. Vilka nyheter om sjukförsäkring och rehabilitering kommer betänkandet innehålla? Du som inte själv orkar läsa de 1000 sidorna kan ta del av en sammanfattning på utbildningen Rehabiliteringens lagar 10-11 mars. Där får du också höra om det nya högkostnadsskydd som infördes 1 januari för arbetsgivare med höga sjuklönekostnader. Dessutom allt om lagarna som reglerar rehabilitering och deras skärningspunkter och tillämpning i rättspraxis.