hieu

Hem » Blogg » Socialförsäkringsministern kommer till Metodicum rehabdagar

Socialförsäkringsministern kommer till Metodicum rehabdagar

Upplagt den
Årets upplaga av Metodicum rehabdagar håller på att ta form även om arbetet saktar av lite så här i semestertider. Dagarna kommer att äga rum 25-26 oktober i Stockholm. Temat kommer att vara "tidiga insatser" och under dag två "kvinnors sjukskrivning". Bakgrunden till temat om tidiga insatser är de rapporter som har kommit, bland annat från ESO, som avråder från tidiga insatser pga att de anses befästa sjukdomsbilden. Vi hoppas att under konferensen kunna reda ut vilka riskerna är och vilka typer av tidiga insatser som är bra. För alternativet att bara låta tiden gå är väl egentligen inte ett alternativ. Under temat om kvinnors sjukskrivning hoppas vi på en fördjupad bild av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män och några idéer på vad som behövs för att det inte ska vara så. Dessutom kommer vi naturligtvis att ha debatt och panelsamtal om aktuell politik med bland annat socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som har tackat ja till att medverka. Då i oktober vet vi alla om det är "hälsoväxlingen" som ligger i pipeline eller något annat reformförslag från parterna. Säkert är i alla fall att det är mer på gång i frågorna än det har varit på många år, så förhoppningsvis blir det spännande samtal!