hieu

Hem » Blogg » Sjukskrivningarna: sommardebatt med stor frustration

Sjukskrivningarna: sommardebatt med stor frustration

Upplagt den
Förutom rekordtemperaturer har det under sommaren även hettat till i debatten kring sjukskrivningarna. Både DN och SvD har publicerat flertalet debattartiklar. Vi som brukar följa dessa frågor i media kan känna igen oss i diskussionerna. 

Läkarna är frustrerade. Patienter som de bedömer ska vara sjukskrivna får sjukpenningen indragen av Försäkringskassan, något som absolut inte hjälper läkningsprocessen. Dessutom måste läkarna lägga oproportionerligt mycket tid på att fylla i blanketter om sjukskrivningarna, tid som de hellre vill lägga på att bota och lindra i en pressad vardag på vårdcentralen.

Handläggarna på Försäkringskassan är frustrerade. De ska bedöma om den försäkrade har rätt till sjukpenning utifrån hur arbetsförmågan påverkas av sjukdom. Detta ska de göra med utgångspunkt från läkarintyg som ofta saknar väsentlig information. De ska förhålla sig på ett rättssäkert sätt till en lag som är ganska sträng, inte minst när det gäller tidsgränser, och väga in den osäkra faktorn rehabilitering som de inte kan påverka.

Vilka arbetsuppgifter förvärrar för den sjukskrivne?

Arbetsgivarna är frustrerade. De är skyldiga att utreda omplacering eller arbetsanpassning för medarbetaren. Det nya eller anpassade arbetet ska inte förvärra tillståndet för den sjuke medarbetaren. Men läkarintyget säger oftast inget om vad som förvärrar. Det är inte ovanligt att den del som arbetsgivaren får ta del av är helt blank.

Lyckas arbetsgivaren ändå lägga upp en plan med arbetsplatsinriktad rehabilitering, kan den planen raseras av att medarbetaren får sjukpenningen indragen. Och när arbetsgivaren vill kolla i förväg att planen håller får man inte kontakt med Försäkringskassan.

Vem ska individen lita på?

Patienten/den försäkrade/medarbetaren är, förutom sjuk, frustrerad, ledsen, förvirrad och till slut fattig. Vågar man jobba när läkaren säger sjukskrivning? Kan man gå hem och fokusera på läkning när Försäkringskassan säger indragen sjukpenning? Går det att lita på att arbetsgivaren inte bara försöker bli av med en?

Samtidigt är de som bestämmer frustrerade över att sjuktalen varierar så starkt trots att folkhälsan inte gör det. Någonstans är det skevt! Slarvar arbetsgivarna med arbetsmiljön och rehabiliteringsansvaret? Är det rättssäkerheten hos Försäkringskassan som sviktar? Sjukskriver läkarna för lättvindigt? Eller är medborgarna fuskare och simulanter?

Alexander-hugg för sjukskrivningarna, finns det?

Försök har gjorts med att dra i tur och ordning i alla dessa trådar, men utan framgång. Under våren levererade Inspektionen för socialförsäkringen svidande kritik: Det är regeringens styrning av Försäkringskassan som slår undan benen för goda tendenser i det arbete som görs.

Vem eller vad ska kunna reda upp den här knuten med ett förlösande alexander-hugg? Blir det Claes Jansson eller Mandus Frykman som båda leder varsin aktuell utredning? Eller kommer Försäkringskassans nye GD Nils Öberg kunna åstadkomma en ändring?

Eldsjälar som lyckas trots allt

Under tiden uträttar enstaka eldsjälar på sina håll storverk. Dessa eldsjälar finns ibland hos arbetsgivarna, ibland inom vården och ibland hos fristående rehabiliteringsaktörer. Framgångsfaktorerna brukar handla om lokal samverkan i kombination med ett synsätt där varje person är en individ som behöver skräddarsydda lösningar, inte en pinne i statistiken.

Det är bara det att sådana modeller är så förtvivlat svåra att skala upp och att plocka politiska poäng på.

Här kan man läsa debatten i SvD https://www.svd.se/om/debatten-om-sjukforsakringen

Här kan man läsa debatten i DN https://www.dn.se/debatt/repliker/forsakringskassan-maste-ta-sitt-samordningsansvar-for-rehabiliteringen/ (för att läsa måste man ha inloggning)

Missa inte Metodicum rehabdagar, den årliga mötesplatsen för alla som jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering! Årets upplaga är planerad till 6-7 november och temat blir psykisk ohälsa