hieu

Hem » Blogg » Sjukskrivning som trampolin eller kvicksand?

Sjukskrivning som trampolin eller kvicksand?

Upplagt den
TCO har låtit SCB genomföra en undersökning bland tjänstemän som varit sjukskrivna minst två veckor mellan 2013 och 2015 för att ta reda på vad som påverkar om man kommer tillbaka i arbete eller inte. Det visar sig att för de allra flesta går det bra. Man får stöd av arbetsgivaren och upplever kontakterna med vården och Försäkringskassan som positiva och tar sig tillbaka, antingen till samma eller till ett nytt jobb, många gånger får man till och med högre lön än före sjukskrivningen. Sjukskrivningen blir en trampolin. Men för en andel blir sjukskrivningen som en kvicksand som det blir svårt att ta sig ur. Det är flera faktorer som ökar risken för att det blir så: att det är fråga om psykisk ohälsa, att arbetet är anspänt (dvs dålig balans mellan krav och kontroll/resurser), att man inte får kontakt med företagshälsovård trots att det skulle behövas, att arbetsgivaren inte har gjort det man rimligen skulle kunna kräva i fråga om arbetsanpassningar och rehabilitering. Och alla dessa faktorer är vanligare för kvinnor än för män. Det verkar alltså som att det är viktigt att åtgärder siktar in sig på att höja lägsta nivån i rehabiliteringsarbetet. Här kan man se ett frukostseminarium där rapporten presenteras och diskuteras>>>