hieu

Hem » Senaste nyhetsbrev

Här kan du se det senaste nyhetsbrevet från Metodicum. Nyhetsbrevet utkommer 6-8 gånger per år och tar upp nyheter om arbetsmiljö, rehabilitering, nya lagar, personalekonomi och socialförsäkring. Dessutom nyheter i vårt eget utbud och vår verksamhet. Prenumerera genom att anmäla dig här. Du kan också prenumerera på inbjudningar till våra kurser och konferenser. De kommer 1-2 ggr per vecka.

Vill du tacka nej till våra utskick gör du det här.

 

Nyhetsbrev nr 2  2013-05-06


Den psykosociala arbetsmiljön i strålkastarljuset


Sändningar från konferensen En arbetsplats att längta till

Den 6 och 7 maj sänds föreläsningar från Metodicums konferens om psykosocial arbetsmiljö, En arbetsplats att längta till, i Kunskapskanalen, SVT. Därefter kommer föreläsningarna att finnas tillgängliga på UR-play.  Missa inte chansen att ta del av detta!

Europas psykosociala arbetsmiljö inspekteras

Under 2012 har svenska Arbetsmiljöverket lett en kampanj för att uppmärksamma se psykosociala riskerna på europeiska arbetsplatser. 13 000 inspektioner har utförts i 25 länder. De psykosociala riskerna på arbetet ökar i många länder, särskilt när det gäller hög arbetsbelastning, stress och hot och våld. Samtidigt finns ett växande intresse för att jobba med frågorna. I maj kommer en slutrapport om kampanjen på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Läs mer på SuntLiv>>>

Stora psykosociala risker för vårdanställda

Hög arbetsbelastning, stress, hot och våld och påfrestande patientrelationer är de vanligaste psykosociala riskerna inom vården. Det visar en inspektionsinsats av Arbetsmiljöverket. Många arbetsgivare hade inte gjort någon bedömning av de psykosociala riskerna, eller så hade bedömningarna brister. Men arbetsmiljöarbetet har ändå gått framåt. Fler har blivit medvetna om vikten av psykosociala riskbedömningar och de ansvariga har blivit bättre på att strukturera arbetet.

Läs mer på SuntLiv>>>

Bättre psykosocial arbetsmiljö med enkäter

Metodicum har tagit fram ett systematiskt sätt att jobba med den psykosociala arbetsmiljön med hjälp av enkäter. Först används en scanningsenkät i hela organisationen. Där scanningsenkäten visar på problem genomförs en större kartläggning: Det nya arbetslivet. Det nya arbetslivet visar vilka problemen är, men också vad problemen beror på och var arbetet bör prioriteras. Därefter finns flera möjligheter till uppföljning eller fördjupande undersökningar.

Läs mer om våra enkäter på hemsidan >>>


Hårdare tag mot arbetsmiljöbrott

Arbetsolyckor ska ses som misstänkta brott av polisen

Polisen ändrar sitt arbetssätt och ska nu utreda arbetsplatsolyckor som misstänkta brott. Förhoppningen är att det ska leda till bättre utredningar som håller i rätten i de fall det verkligen rör sig om brott. Initiativet kommer från en samverkansgrupp mellan Arbetsmiljöverket, åklagare och polis.

Läs mer i Arbetarskydd>>>


Lättare att straffa brott mot arbetsmiljö- och arbetstidsregler

Regeringen föreslår att det ska bli lättare att straffa arbetsgivare som bryter mot arbetsmiljö- och arbetstidsregler. Det ska räcka att visa att reglerna inte följts. Idag måste det även visas att någon varit vårdslös. Bara en fjärdedel av de anmälda brotten leder till påföljd, trots att Arbetsmiljöverket, polis och åklagare lägger ner mycket tid på att utreda brotten.

Läs mer på Regeringens hemsida>>>


Schemat viktigt för hållbar personalpolitik

Delade turer i 9 av 10 kommuner

90 procent av fackförbundet Kommunals vård- och omsorgssektioner säger att delade turer förekommer. 60 procent säger att det ökat sedan 2010. Det visar en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren har genomfört. Delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i minst två pass med längre, obetalda raster emellan.

Stressforskningsinstitutet har gjort en studie av vilka arbetstider som finns i Sverige och vilka problem de utgör. Där framkommer att delade turer hör till det som de anställda tycker sämst om. Krav på heltidstjänster uppges ofta som skäl till fler delade turer, men i Göteborg har omställningen till heltidsnorm istället minskat förekomsten av delade turer.

Läs mer om Kommunalarbetarens kartläggning>>>

Läs om förbud mot delade turer i Göteborg>>>


Bättre scheman med våra arbetstidsutbildningar

Många verksamheter kan effektiviseras genom rätt bemanning för verksamheten och scheman som fungerar långsiktigt för personalen. Det kräver kunskap som går att inhämta på våra uppskattade utbildningar om arbetstider.

På tvådagarsutbildningen Arbetstider och effektiv verksamhet möter du ett urval av landets främsta experter. Du får svar på frågorna: Vilka hälsorisker finns vid nattarbete och oregelbundna arbetstider? Hur ser ett hälsosamt schema ut? Vad gäller enligt EUs arbetstidsdirektiv och arbetstidslagen? Optimal schemaläggning, hur gör man? Behov, lagkrav, önskemål, hälsa, lönsamhet – hur hittar man balansen? Andra dagen består av valbara workshoppar inriktade på olika typer av verksamhet.
Endagsutbildningen Bemanning och schemaläggning från A till Ö med Myrna Palmgren, årets kommunalekonom 2012, är en riktig expertutbildning för schemaläggare och chefer. Steg för steg får du lära dig processen från behov till optimalt schema. Olika schemaläggningsmetoder och vanliga fällor diskuteras.

Läs mer om Arbetstider och effektiv verksamhet>>>

Läs mer om Bemanning och schemaläggning från A till Ö>>>


Drogtester på jobbet blir allt vanligare


8 av 10 positiva till drogtester på jobbet

Var sjunde anställd har blivit drog- eller alkoholtestad på jobbet. Åtta av tio tycker att testerna är berättigade. Det visar en undersökning som tidningen Kollega låtit göra. Bland dem som hade gjort ett drog- och alkoholtest i Kollegas undersökning upplevde över hälften att det inte fanns möjlighet att säga nej och enligt 70 procent skulle en vägran också fått konsekvenser.

Läs mer i tidningen Kollega>>>


Alkohol och droger i arbetslivet

– arbetsrätt och praktiska åtgärder

Den 14 maj ordnar Metodicum för andra gången en utbildning med arbetsrättsexpert Annamaria Westregård och alkoholforskaren Ulric Hermansson. Du får bland annat veta vad arbetsgivaren kan göra för att förbygga och åtgärda problem med alkohol och droger. Vad är tillåtet i arbetsrätten? Vad är mest effektivt enligt senaste forskning? Det finns några platser kvar.

Läs mer om Alkohol och droger i arbetslivet>>>


Vad kostar brister i arbetsmiljön?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Brister i arbetsgivarnas arbete med att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet kostar företag och samhälle miljarder kronor varje år. Det visar en rapport från kampanjen Hjärnkoll. Hjärnkoll har låtit en personalekonom uppskatta kostnader för verkliga händelser som hade kunnat undvikas med rätt insatser.

Läs hela rapporten på Hjärnkolls hemsida>>>

Vill du lära dig räkna på vad som gäller i din verksamhet?

På vår grundutbildning i personalekonomi Hälsa, ohälsa och lönsamheten, lär du dig att räkna på lönsamheten i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Du får kunskaper för att fatta väl underbyggda beslut i personalfrågor.

Läs mer om Hälsa, ohälsa och lönsamheten>>>


SBU om sömnstörningars koppling till arbetsmiljö

God arbetsmiljö bidrar till god sömn. Och omvänt, stress, höga krav, dålig lön och orättvisor orsakar störd sömn. Det visar en genomgång av 8 000 vetenskapliga artiklar som SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har gjort.

– Nu måste man ta dessa frågor på allvar, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och sömnforskare.

Läs mer i TCO-tidningen>>>
Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen

Många organisationer har idag både kunder och medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Det kan bädda för kulturkrockar. Men med kunskap om kulturskillnader minskar risken för fördomar och missförstånd. Välkommen till vår nya utbildning om att förstå och hantera kulturskillnader på arbetsplatsen!

Läs mer om Samarbete i den mångkulturella arbetsgruppen>>>

Dags att boka höstens utbildningar?

Redan nu kan du boka in dig eller kollegorna på någon av Metodicums utbildningar i höst. Nytt för terminen är bland annat endagsutbildningen Sjukfrånvaro och rehabilitering – vem gör vad? Med Jan-Åke Brorsson.

Psykisk ohälsa, vanligaste sjukskrivningsorsaken.

Se en sammanställning av höstens program>>>