Så stoppar ni mobbning på jobbet – konkreta metoder

Risken för mobbning är tyvärr något att räkna med – en av tio säger sig ha varit utsatt på jobbet. Säkert har du läst om förödande följder med sjukskrivning, kostnader och skadad tillit. Ändå är få arbetsplatser rustade att förebygga och hantera händelserna. Men det går att göra något åt saken! Ovälkomna beteenden uppstår nämligen för att det är möjligt, för att organisationer saknar en strategi och policy som skyddar, saknar rättssäkra utredningsmetoder och sätt att känna igen tidiga tecken.

Ta chansen att lära av världsledande mobbningsforskare och andra experter! Dagen riktar sig till dig som vill förändra din arbetsplats: VD, HR, personalchef, styrelsemedlem, fackligt aktiv, chef, politiker, psykologer, jurister, skyddsombud m fl.

Under seminariedagen träffar du tre superexperter:
Ståle Einarsen, världsledande mobbningsforskare sedan 25 år vid universitetet i Bergen. Ståle är en av upphovsmännen bakom den uppmärksammade metoden faktaundersökning.
Stefan Blomberg, ledande forskare på mobbning i Sverige vid Linköpings universitet.
Maria Steinberg, jurist och forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet.

Ur innehållet:

Vad vet vi om mobbning och kränkande särbehandling från de senaste årens forskning i Sverige, Norge och internationellt?
Lagens krav och ramar
Vikten av goda procedurer och rättvis hantering av enskilda fall
Farliga arbetsplatser med risk för mobbning
Därför uppstår mobbning – Besvärliga individer eller destruktiva organisationer?
Konkreta åtgärder för att förebygga och hantera mobbning och kränkande särbehandling.

Program

Från 8.30 registrering, kaffe och smörgås

9.15 Välkommen, inledning

9.30 Varför uppstår ovälkomna beteenden
Vad är mobbning? Vad är skillnaden mellan trakasserier, mobbning och kränkningar?
När ska man agera?
Vems fel är det, organiseringen, ledningen eller individens?
Vilka faktorer ligger bakom mobbning?
Stefan Blomberg

10.30 Kaffe och frukt

10.40 Vilka krav ställs på arbetsgivaren att förebygga kränkande särbehandling?
Vilka lagar styr kränkande särbehandling i arbetslivet? Vilka åtgärder måste man som arbetsgivare vidta för att följa lagen? Krokomfallet!
Maria Steinberg

11.30 Gemensam lunch

12.30 Hur har reglerna tillämpats av Arbetsmiljöverket?
Vilka krav har Arbetsmiljöverket ställt och vilka krav kan de ställa? Maria redovisar sina resultat från en undersökning av 100 förelägganden som bl.a tar upp kränkande särbehandling.
Maria Steinberg

13.20 Paus

13.30 Så stoppar man ovälkomna beteenden i verksamheter: Ledning och uppbyggnad av en ”Etisk infrastruktur”
Varför lyckas inte organisationer trots att de försöker förhindra ovälkomna beteenden? Finns det metoder för att lyckas? Vilken kunskap saknar organisationer idag? Kan man helt undvika problem? Hur skapas regler, kultur och förhållningssätt som får organisationen motståndskraftig? I Norge pratar man om ”Etisk infrastruktur”, vad innebär det och hur fungerar det?
Ståle Einarsen

14.30 Kaffe och kaka

15.00 Att utreda
Hur kan man utreda mobbningsfall på ett rättssäkert sätt: Faktaundersökning som metod
Ståle Einarsen

15.30 Sammanfattande diskussion och frågestund
Föreläsarna svarar på åhörarnas frågor

16.00 Dagen avslutas

Visa program