hieu

Hem » Blogg » Risken med indragen sjukpenning debatteras

Risken med indragen sjukpenning debatteras

Upplagt den
En av förra veckans nyheter var en rapport från Riksrevisionen som granskat vad som hänt med personer som nekats sjukpenning. Granskningen visar att som grupp har de som nekats sjukpenning inte blivit sjukare (mätt som medicinförbrukning och vårdkostnader). Risken att hamna i "förtidspension" har minskat och arbetsinkomsterna har ökat. Det ser alltså ut som att det är en effektiv medicin att bli nekad sjukpenning. Här kan man läsa mer Riksrevisionens rapport Ruth Mannelqvist, sjukförsäkringsforskare och professor vid Umeå universitet är mycket kritisk mot slutsatserna i rapporten. Hennes främsta kritik är att detta är ett område där man inte kan dra slutsatser på gruppnivå och sedan använda dem som underlag till att bli mer restriktiv. Rätten till sjukpenning måste grundas på om individen uppfyller kriterierna nedsatt arbetsförmåga och inget annat menar hon. Här kan man läsa kritiken av slutsatserna i rapporten