Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering 2014

150,00 kr ex.moms

Kategori: .

Produktbeskrivning

Som chef kan du med fördel ge den här boken till den som är sjukskriven med stressrelaterad diagnos. Vägen tillbaka kan vara både lång och krokig, men här får den sjukskrivne redskapen för att kunna sköta sin del av rehabiliteringen. Den sjukskrivne får veta vad han eller hon kan göra akut och på längre sikt.

Boken beskriver en strukturerad rehabilitering och tar upp återhämtningsfasen, påfyllnadsfasen och arbetsåtergången.

Vad du som är sjukskriven behöver veta om rehabilitering 2014 redovisar de regler och bestämmelser som nu gäller för sjukskrivning och rehabilitering. Reglerna har anpassats i omgångar för att ge stöd men också prövning av sjukskrivnas arbetsförmåga mot normalt förekommande arbeten efter 180 dagar. Förutsättningarna vid risk för utförsäkring för långa sjukfall har förbättrats vartefter. Målet är att erbjuda varje individuellt fall ett bättre omhändertagande och finna den bästa lösningen för var och en som i möjligaste mån ska kunna återvinna hälsan och återgå i arbete.

Monica Kjellman är arbetsmiljökonsult med bakgrund som leg. sjukgymnast MSc med specialistkompetens i ergonomi. Monica arbetar brett inom arbetsmiljöområdet, dels praktiskt och dels som föreläsare. Hon anlitas främst för uppdrag gällande systematiskt arbetsmiljöarbete, ergonomi, stresshantering och rehabilitering.

Mer information

Vikt 127g g
Författare

Monica Kjellman

ISBN

9789198134919

Utgivningsår

2014

Förlag

Instant Book