Rehabiliteringsansvaret – en arbetsrättslig handbok

370,00 kr ex.moms

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. Denna bok behandlar de krav som ställs på arbetsgivaren och andra medverkande i rehabiliteringsprocessen. Fyra huvudfrågor står i centrum för framställningen: · Vem är ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? · Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet? · När ska rehabiliteringsarbetet påbörjas? · Vad ska göras inom ramen för en rehabiliteringsprocess? Dessutom redovisas och kommenteras ett stort antal rättsfall av betydelse för förståelsen av reglerna om arbetsgivarens ansvar. Boken är lämplig som handbok för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister.

Kategori: .

Produktbeskrivning

När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därför att han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsregler som syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning. Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och lagen om anställningsskydd. Denna bok behandlar de krav som ställs på arbetsgivaren och andra medverkande i rehabiliteringsprocessen. Fyra huvudfrågor står i centrum för framställningen: · Vem är ansvarig för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen? · Vilka ska delta i rehabiliteringsarbetet? · När ska rehabiliteringsarbetet påbörjas? · Vad ska göras inom ramen för en rehabiliteringsprocess? Dessutom redovisas och kommenteras ett stort antal rättsfall av betydelse för förståelsen av reglerna om arbetsgivarens ansvar. Boken är lämplig som handbok för dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister.

Mer information

Vikt 218g g
Författare

Jakob Bromas, Bo Ericson, Carolina Öhrn

Utgivningsår

2011

ISBN

ISBN 978-91-39-11130-6

Sidor

160 s

Förlag

Norsteds Juridik