hieu

Hem » Blogg » Pinfärsk utredning om arbetsskadeförsäkringen

Pinfärsk utredning om arbetsskadeförsäkringen

Upplagt den
Igår presenterades utredningen om en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring. Bakgrunden är att kvinnor har haft svårare att beviljas rätt till livränta på grund av arbetsskador och arbetssjukdomar än män. Utredarens förslag handlar delvis om hur forskning om arbetsrelaterade sjukdomar och skador ska värderas. Förutom att grunda sig på SBUs kunskapssammanställningar ska Socialstyrelsen kunna ta fram underlag som bygger på konsensus i forskarvärlden även om evidensen inte är ovedersägligen belagd. Utredaren föreslår också en ny förmån i form av en rehabiliteringspenning som man ska kunna få under arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att stärka arbetsförmågan. Ett problem i den nuvarande försäkringen är att det har varit svårt att få ersättning för skador som uppstår pga psykiska arbetsmiljörisker. Här klargör utredaren att man ska göra skillnad på speciella skadliga förhållanden som t.ex. mobbning, och sådant som normalt sett ingår i jobbet. Det kan nog bli en svår distinktion i praktiken tänker jag! Här kan man se presskonferensen>>