hieu

Hem » Nyheter » ”Otydlig samordning med utredningens förslag”

”Otydlig samordning med utredningens förslag”

Upplagt den
"Socialförsäkringsutredningens förslag att hälso- och sjukvården ska få en samordningsroll för arbetslivsinriktad rehabilitering leder fel. I stället bör man se till att Försäkringskassan tar det ansvar den har enligt dagens lagstiftning – att vara samordnande och drivande i rehabiliteringsarbetet. Detta skall ske i samverkan med huvudaktö­rerna, medarbetaren och arbetsgivaren och med stöd av företagshälsovården. Utredningens förslag sänder också fel signaler till både arbetsgivare och medarbetare, att sjukfrånvaroprocessen startar hos läkaren, när det i själva verket är de själva som har den viktigaste informationen och nycklarna till rätt rehabilitering." Det skriver Jan-Åke Brorsson, utbildare på våra utbildningar om rehabiliteringsansvar och moderator på Metodicum rehabdagar, på SvDs debattsida. Här kan du läsa hela artikeln.