hieu

Hem » Organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats » Organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats, handledning och certifiering

Bli certifierad i den diskursiva metoden!

Nu erbjuder vi möjlighet att köpa till handledning och bli certifierad i metoden organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats.

Att analysera den organisatoriska arbetsmiljön med en diskursiv ansats erbjuder att alternativt arbetssätt i arbetsgrupper som är enkättrötta eller där man redan, utan framgång, ”prövat allt”. Dessutom ger den diskursiva ansatsen ofta uppslag till andra lösningar som blåser liv i engagemanget.

Metodens utgångspunkt är att den organisatoriska arbetsmiljön ska stödja själva verksamheten, det arbete som ska utföras. Den är alltså inte centrerad kring individerna. Det gör att den lätt accepteras av alla parter. Analysen resulterar ofta i att nya perspektiv öppnas. Det blir inte ett hot mot arbetsgivarens ledningsrätt.

Med tvådagarsutbildningen Organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats får du en bra grund i metoden. För att du ska känna dig säker nog att erbjuda dig att utföra den här typen av analys har du nu möjlighet att få stöd och handledning under hela processen. Om du genomför hela analysen med handledning kan du också bli certifierad i metoden.

Exempel på grundplan för handledning

Handledningen omfattar fem tillfällen via telefon eller skype. Tillfällena kan användas av deltagaren efter eget önskemål men en grundplan är:

Tillfälle 1/Planering: Innan eller i samband med att man ska planera och genomföra fokusgrupperna.

Tillfälle 2/ Analys fokusgrupperna: Efter att de skriftliga referaten från fokusgrupperna är klara. Hur kan man tolka det som sagts i fokusgrupperna? Vad säger det om organiserandet och hur det bidrar det till att det är som det är? Hur kan man intervenera? Hur kan argumentationen se ut, hur kan man få med läsaren från nuläge till ett nästa steg som både verkar relevant, hjälpsamt och möjligt? Vad finns det för forskning som kan vara relevant? osv.

Tillfälle 3/Preliminär rapport: Innan man muntligen återkopplar till arbetsplatsen/uppdragsgivaren. En genomläsning och en genomgång av rapporten och upplägget på den muntliga presentationen.

Tillfälle 4/Analys presentationen: Efter den muntliga presentationen behöver man ofta diskutera och analysera den respons man fick innan man gör det sista på den skriftliga slutrapporten. Vad behöver tydliggöras? Vad behöver fördjupas? Finns det metaforer, begrepp eller annat som inte fungerar på den här arbetsplatsen? Vilka kan man använda istället? Fanns det frågor de ställde som man skulle vilja kunna svara mer utförligt på? osv

Tillfälle 5/Slutrapport: Genomläsning och diskussion av den slutliga rapporten innan överlämnandet till uppdragsgivaren. Om man vill certifiera sig fungerar slutrapporten som examination.

Om du är intresserad av handledning och certifiering, kontakta Jonas Gustafsson, jonas.gustafsson@metodicum.se, telefon 0586-421 06, eller boka din plats här >>