Organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats

Traditionella modeller räcker inte alltid till för att förstå varför folk blir sjuka av jobbet. Med en diskursiv ansats går det att få syn på andra, nya perspektiv. På den här fördjupningsutbildningen får du en utökad repertoar av metoder för att bedöma och förbättra den organisatoriska arbetsmiljön.

Metodiken bygger på aktuell forskning. Den tar sin utgångspunkt i vad det är för diskurser (principer/tankefigurer/logiker) som styr organiserandet på arbetsplatsen, vilka situationer de skapar, och vilka risker det kan medföra. En central fråga är: stödjer organiserandet på den här arbetsplatsen den verksamhet som ska utföras?

Organisatorisk arbetsmiljö med en diskursiv ansats

• Vad innebär diskursiv riskbedömning?
• Vilken sorts risker kan uppmärksammas?
• Varför är de angelägna att förstå?

Att göra bedömningsunderlag

• Att planera och genomföra en fokusgrupp
• Moderatorns roll
• Att dokumentera samtalet

Bedöma

• Hur kan man identifiera diskurser?
• Hur vet man vad som är en risk?
• Hur formulerar man en risk diskursivt?

Intervenera

• Hur kan man intervenera diskursivt?
• Vem kan intervenera?
• Att presentera och skriva rapporter om svåra situationer

Förebygga

• Hur kan man använda det diskursiva perspektivet för att förebygga ohälsa?
• Vad behöver man kunna för att vara ett bra chefsstöd?

Möjlighet till handledning och certifiering

Du har möjlighet att köpa till handledning när du själv genomför analyser med den diskursiva metodiken. Om du genomför en analys med handledning kan du bli certifierad i metoden.

Läs mer om det här>>

Hålltider

Dag 1

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen startar
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
15.00 fika
15.30 utbildningen fortsätter
17.00 första dagen avslutas

Dag 2

8.00 andra dagen startar
10.00 kaffe
10.30 utbildningen fortsätter
12.00 gemensam lunch
13.00 utbildningen fortsätter
14.30 fika
15.00 utbildningen fortsätter
16.00 utbildningen avslutas

Visa program