hieu

Hem » Om oss » Vår historia

Med anor från 70- och 80-tal

Metodicums moderbolag, InfoService Sweden AB grundades 1986. Vårt första steg var att utveckla ett IT-system för att hitta ohälsa på ett tidigt stadium ”Människan i arbetsmiljön, MiA”. Volvo, Ericsson, Scania och Stockholms Stads företagshälsovård var våra kunder. Nästa steg blev personalekonomiska kalkylsystem, Hälsobokslut online, och utbildningar som i mitten av 1990-talet kompletterades med konferenser inom rehabiliteringsområdet. Idag är utbildningar och konferenser vår huvudverksamhet. Under åren har vi samlat på oss många värdefulla kontakter. Det har resulterat i att vi idag har tillgång till ett omfattande nätverk av konsulter med specialkompetens.

Vid millennieskiftet förvärvade InfoService Föreningen Svensk Företagshälsovårds utvecklingsbolag Metodicum. Metodicum startades som en stiftelse 1976 av Yrkesmedicinska kliniken vid dåvarande Högskolan i Örebro. Metodicums kärnverksamhet var utveckling av frågeformulär för kartläggning av arbetsmiljö, hälsa och arbetsförmåga. Företagshälsovården använder fortfarande våra klassiska Örebroformulär.

InfoService verksamhet har idag integrerats i Metodicum. Metodicum kommer av metodik som är det systematiska sättet att analysera ett givet problem och samla in den information som krävs för att besvara en frågeställning. Vår akademiska kultur symboliseras av ändelsen -cum därav namnet Metodicum.

Sommaren 2018 förvärvade Metodicum utbildningsföretaget Arbetsmiljöforum och arbetsmiljötidningen Du&jobbet. Idag drivs de tre varumärkena parallellt och erbjuder ett stort utbud av arbetsmiljökunskap.