hieu

Hem » Nyheter » Nyheter i diskrimineringslagen från och med 2017

Nyheter i diskrimineringslagen från och med 2017

Upplagt den
Den 1 januari 2017 träder vissa ändringar i diskrimineringslagen i kraft. Den största förändringen är att kraven på aktiva åtgärder börjar gälla alla sju diskrimineringsgrunderna. Här kan man läsa mer om ändringarna på Diskrimineringsombudsmannens hemsida. Metodicum erbjuder en utbildning om diskrimineringslagens innehåll, inklusive de nya kraven, och hur man kan arbeta praktiskt med frågorna: Allt du behöver veta om diskrimineringsfrågor.