hieu

Hem » Blogg » Ny utbildning om chefens ansvar vid sjukskrivning

Ny utbildning om chefens ansvar vid sjukskrivning

Upplagt den
När Kalle blev sjuk - från rehabilitering till hälsofrämjande, så heter en ny Metodicum-utbildning som framför allt vänder sig till chefer med personalansvar. Det är en konkret och praktiskt inriktad utbildning. Den utgår från det fiktiva fallet ”Kalle”; medarbetaren som plötsligt blir sjukskriven. Som chef behöver du ha koll på det praktiska arbetet med rehabiliteringen, men du behöver också lära dig hur rehabilitering hänger ihop med hälsofrämjande arbete. Det kan handla om allt från att uppmärksamma tidiga signaler, till att arbeta strategiskt och långsiktigt med hälsa och hälsofrämjande insatser. Målet är förstås att få ett mer långsiktigt tänk i organisationen som helhet.  Därmed skapas framgångsrika och hållbara företag med friska och motiverade medarbetare. Allt detta ryms inom utbildningen.

Erfarna utbildare med bred kompetens

Utbildare är Britt-Marie Fernestål och Annsofie Ökvist. Britt-Marie är arbetsmiljöingenjör och beteendevetare. Hon har mer än 25 års erfarenhet av att utveckla arbetsmiljön både i kommunal sektor, industri- och tjänstebranscher. Hon har också erfarenhet som konsult och mentor till chefer, HR, arbetsmiljösamordnare, av att utveckla systematiskt arbetsmiljöarbete och rutiner för arbetsanpassning- och rehabilitering. Annsofie, är arbetsmiljökonsult och legitimerad sjukgymnast med stor erfarenhet av att hjälpa företag och organisationer med deras arbetsmiljö- och hälsoarbete. Hon har en bakgrund från företagshälsovården. Hon har även erfarenhet av att vara chef med personalansvar och av att driva en företagshälsa. Här kan du läsa mer om utbildningen>>