Näthat – ett arbetsmiljöproblem för alla

Internet är fantastiskt. Men som med alla framsteg finns baksidor i form av exempelvis näthat och att människor exkluderas med psykisk ohälsa och utanförskap som följd.

Näthat drabbar fler yrkesgrupper

De problem som vi inledningsvis såg drabba offentliga personer som mediaprofiler, artister och politiker, slår nu mot vem som helst. Lärare och förskolepersonal, socialarbetare och alla som jobbar i vården, medarbetare i kundtjänst, alla i offentlig administration, egenanställda och näringsidkare vars verksamhet kan slås i spillror av missriktat missnöje på nätet. Näthat är en lavin i rullning.

Vilka vi än är påverkas vi när näthat, nätmobbning och exkludering drabbar alltfler yrkesgrupper och kryper under skinnet på oss alla – vare sig vi arbetar i stora eller mindre organisationer och institutioner.

Gränslöshet skapar nya arbetsmiljöproblem

I en nutid där 98 procent av svenskarna har tillgång till internet hemma, nio av tio har en smartphone, 76 procent av internetanvändare finns på Facebook, 40 procent av oss skriver egna inlägg i sociala medier och 86 procent av oss använder internet på jobbet även för personliga ändamål, kan ingen komma undan. Gränserna suddas ut, och det vi upplever på nätet påverkar vår och andras arbetsmiljö och prestationer på jobbet.

Nätet är relativt nytt och det är nu vi kan påverka hur vi vill ha det i framtiden.

Hur kan vi förebygga, motverka och stoppa?

Varför framkallar internet beteenden som vi inte accepterar annars? Vad är det vi får utlopp för när vi blir aggressiva på nätet? Har var och en av oss en potentiell näthatare inom sig? Hur kan arbetslivet bli en arena för att främja god ton och gott samarbete även på nätet?

Vilka praktiska exempel finns det på framgångsrikt arbete mot näthat och utanförskap? Hur får vi en ny generation att istället ta med sig goda vanor till framtidens arbetsplatser?

Välkommen till en konferens som utforskar olika aspekter av fenomenet näthat i arbetslivet –  i syfte att förebygga, motverka och stoppa. Hur ser problemen ut och, framförallt; vad kan vi göra åt dem?

Konferensen genomförs i samarbete mellan Metodicum och Let’s Make Love Great Again.

Let´s Make Love Great Again är ett initiativ sedan 2018 för gemenskap, kärlek och ett inkluderande samhälle – mot näthat, psykisk ohälsa och utanförskap.

Under premiäråret genomförde vi en tvådagars festival på Gärdet tillsammans med Prins Carl Philips och prinsessan Sofias stiftelse samt en föreläsningsturné kring psykisk hälsa till tolv av Sveriges största städer. Under 2019 distribuerar vi boken ”Värsta bästa nätet” med lärarhandledning gratis till alla Sveriges förstaklassare.

Program

Från 8.45 Registrering, kaffe & smörgås                                                               

9.30 Välkommen!

9.45 Vad är näthat? Och vad kan vi göra åt det?

Inledning av dagens moderator Malin Crona. Hon berättar om sina erfarenheter från Kommentarsfält för alla, Ta plats på scen! och hur hon och hennes kollegor använder journalistiska metoder för att komma till rätta med problemen. Hon berättar också om den senaste forskningen och hur man skapar digitala plattformar utan hat och hot.

10.15- 11.00 Vad gör nätet med oss? Hjärnan och algoritmerna

Hur kommer det sig att vi beter oss så annorlunda i det sociala samspelet på nätet jämfört med IRL? Vilka mekanismer gör vanliga människor till näthatare? Hur påverkas den psykosociala hälsan av nätlivet? Hur kan vi motarbeta och bekämpa de mörka krafterna på nätet och inom oss själva?

Jenny Klefbom, psykolog och sakkunnig inom ämnet näthat

Frågestund: 11.00-11.10

11.10 Kaffe och frukt

11.30 Rättsläget: När är näthat brottsligt?

Vilka möjligheter finns att åtala näthatare? Vilka typer av uttryck och agerande bör man anmäla? Hur ser det lagliga skyddet ut för den enskilde?

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, ordförande för Institutet för juridik och internet

Frågestund 12.20-12.30

12.30 – 13.30 Gemensam lunch

13.30 – 14.15 Aktuell forskning: När arbetsplatsmobbning flyttar ut på nätet

Vad skiljer mobbning via nätet från vanlig arbetsplatsmobbning? Varför är det vanligare att chefer drabbas? Hur skiljer sig mobbning via epost från mobbning via sociala medier? Nätmobbning i arbetslivet har för första gången studerats i svensk forskning. Vi får ta del av insikterna från en färsk avhandling.

Rebecka Cowen Forssell, doktorand vid Malmö Universitet, aktuell med avhandlingen Cybermobbning i arbetslivet

Frågestund: 14.15-14.25

14.25-14.50 Kaffe och kaka

14.50 – 15.35 Vad kan vi alla göra? Strategier och förhållningssätt
Vilka strategier använder nätproffsen? Vad kan man göra på individnivå? På organisationsnivå och samhällsnivå för en bättre ton på nätet?

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, expert på ungas nätanvändning och författare.  Annakarin Nyberg, lektor i informationsvetenskap vid Umeå universitet, föreläsare och författare. Tillsammans har de nyligen gett ut Näthat – strategier och förhållningssätt.

Frågestund, 15.35-15.45

15.45 -16.00 Avslutning

Diskussion i grupper och sammanfattning av dagen. Leds av dagens moderator.

Visa program