När Kalle blev sjuk – från rehabilitering till hälsofrämjande

När en medarbetare blir sjukskriven startar en process som har bäring på såväl arbetsmiljö som arbetsrätt, ekonomi och medmänsklig omsorg. Hur chefen agerar under sjukskrivningen har stor påverkan på hur det går. Det spelar roll för om medarbetaren kan komma tillbaka, hur lång tid det tar och hur dyrt det blir.

Om sjukfrånvaron är delvis arbetsorsakad (utom vid olyckor) har ofta betydande problem och kostnader uppkommit på arbetsplatsen långt innan sjukskrivning blev aktuellt. Vad hade kunnat göras tidigare? Vilka signaler fanns, och hur hade chefen kunnat upptäcka dessa och agera konstruktivt i ett tidigare skede? Hade något kunnat göras innan någon ohälsa alls uppstått?

Välkommen till en utbildning som vänder sig till dig som är chef med personalansvar. Du får lära dig vad du ska göra om en medarbetare blir sjukskriven, men också vad du kan göra för att minska risken för att det händer. Genom att utbildningen utgår från det fiktiva praktikfallet Kalle blir den väldigt praktisk och konkret. En hoppingivande dag som fokuserar på möjligheter att skapa framgångsrika och hållbara företag med friska och motiverade medarbetare!

Ur innehållet:

• Hur kan vi arbeta strategiskt med hälsa rehabiliterande, förebyggande och främjande?
• Vad ska chefen göra i det praktiska arbetet med rehabilitering, och hur ska det göras?
• Hur samordnar och samverkar vi i detta arbete?
• Hur åtgärdar vi ohälsan?
• Hur hanterar vi tidiga signaler?
• Hur främjar vi det friska och hållbara?
• Vilka är de ekonomiska perspektiven för organisationen och medarbetarna?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framför allt till chefer med personalansvar, men andra som är intresserade av detta perspektiv är också välkomna.

 

Hålltider

9.00 samling med kaffe och smörgås
9.30 utbildningen startar
12.00 gemensam lunch
14.30 fika
16.30 utbildningen slutar

Visa program