Mobbning på arbetet – förebygga, utreda och åtgärda

Ta del av den senaste forskningen om mobbning på arbetsplatsen, och av beprövade praktiska metoder för att förebygga, utreda och åtgärda detta destruktiva fenomen. Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö, ställer krav på att arbetsgivare har rutiner och policyer för att hantera mobbning. Under detta seminarium i storgrupp, får du veta hur man praktiskt kan arbeta med att ta fram och genomföra sådana.

Program

Från 8.30 registrering med kaffe och smörgås
9.00 Definitioner samt effekter
Stefan Blomberg
10.30 kaffe och frukt
11.00 Organisationsperspektiv samt förebyggande åtgärder
Stefan Blomberg
12.30 gemensam lunch
13.30 Utredning samt uppföljning
Stefan Blomberg
15.00 kaffe och kaka
15.30 Att förebygga och åtgärda mobbning från ett HR-perspektiv
Richard Mårtensson
16.30 slut